Wartość Akcji Commerzbank

Parametry

Cena / Zmiana
-- / -- %
Kurs akcji w czasie / Data
--
Dzień poprzedni / cena otwarcia
-- / --
Dzienne min. / max.
-- / --
Roczne min. / max.
-- / --
52w min. / max.
-- / --
Kapitalizacja [mln.]
--
Liczba akcji [mln.]
--

Kluczowe dane spółki Commerzbank AG w --

Stopa dywidendy
--
Rentowność sprzedaży
--
Sprzedaż na akcję
--
Przepływy pieniężne na akcję
--
Stosunek inwestycji do kapitału
--
Stosunek pracy do kapitału
--
Kapitał obrotowy [mln. EUR]
--
Wskaźnik pokrycia aktywów A
--
Wskaźnik pokrycia aktywów B
--
Wskaźnik pokrycia aktywów C
--
Zwrot z inwestycji
--
Cena / Zysk
--
Cena / Przychody
--
Wskaźnik kapitałowy
--
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
--
Zadłużenie kapitału własnego
--
Płynnośc gotówkowa
--
Płynność szybka
--
Płynność bieżąca
--

Rozwój dywidendy Akcji Commerzbank

Profil akcji: Commerzbank AG

Drugi największy bank w Niemczech, Commerzbank AG, jest wiodącym międzynarodowym bankiem inwestycyjnym, działającym w ponad 50 krajach, z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Szeroki zakres usług finansowych obejmuje każdy dział klientów prywatnych i korporacyjnych.

Commerzbank został założony w 1870 roku i prowadzi jedną z najsilniejszych niemieckich sieci banków prywatnych z około 1000 oddziałów. Posiada również dwa innowacyjne banki internetowe, spółki zależne Comdirect i mBank. Commerzbank aktywnie zajmuje się zarządzaniem aktywami, nieruchomościami i leasingiem. Jako bank inwestycyjny prowadzi również działalność w obrocie międzynarodowym na rynku kapitałowym, na przykład w zakresie emisji akcji, obligacji i certyfikatów. Duży nacisk kładzie się również na finansowanie niemieckiego sektora MŚP. Według własnych danych Commerzbank zajmuje około 30% niemieckiego handlu zagranicznego.

Akcje Commerzbank należą do indeksu DAX.

Adres
COMMERZBANK AG
Kaiserplatz
60261 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon
+49-69-136-20

Fax
+49-69-285-389

Email
ir@commerzbank.com

Internet
www.commerzbank.de