Wartość Akcji Dentsply Sirona

Parametry

Cena / Zmiana
-- / -- %
Kurs akcji w czasie / Data
--
Dzień poprzedni / cena otwarcia
-- / --
Dzienne min. / max.
-- / --
Roczne min. / max.
-- / --
52w min. / max.
-- / --
Kapitalizacja [mln.]
--
Liczba akcji [mln.]
--

Profil akcji: Dentsply Sirona Inc.

Dentsply Sirona jest producentem narzędzi i sprzętu dentystycznego w ponad 120 krajach. Ma fabryki w 21 krajach świata. Firma powstała w wyniku fuzji w 1993, kiedy Gendex Corporation przejął Dentsply International Inc. za 590 milionów dolarów.

Projektuje i konstruuje laboratoria, oraz produkuje specjalny sprzęt i materiały dentystyczne. Co do produktów konsumenckich, specjalizuje się w profilaktyce stomatologicznej płytek i dziąseł oraz w leczeniu zębów. Projektuje i konstruuje sztuczne zęby. Biorąc pod uwagę różnicę w dochodach między bogatymi i wschodzącymi rynkami, zróżnicowanie popytu na produkty w poszczególnych regionach znacznie się różni.

Akcje Dentsply Sirona są częścią indeksu Nasdaq 100.

Adres
Sirona Straße 1
5071 Himmelreich
Austria

Internet
https://corporate.dentsplysirona.com