Wartość Akcji Deutsche Bank

Parametry

Cena / Zmiana
-- / -- %
Kurs akcji w czasie / Data
--
Dzień poprzedni / cena otwarcia
-- / --
Dzienne min. / max.
-- / --
Roczne min. / max.
-- / --
52w min. / max.
-- / --
Kapitalizacja [mln.]
--
Liczba akcji [mln.]
--

Kluczowe dane spółki Deutsche Bank AG w --

Stopa dywidendy
--
Rentowność sprzedaży
--
Sprzedaż na akcję
--
Przepływy pieniężne na akcję
--
Stosunek inwestycji do kapitału
--
Stosunek pracy do kapitału
--
Kapitał obrotowy [mln. EUR]
--
Wskaźnik pokrycia aktywów A
--
Wskaźnik pokrycia aktywów B
--
Wskaźnik pokrycia aktywów C
--
Zwrot z inwestycji
--
Cena / Zysk
--
Cena / Przychody
--
Wskaźnik kapitałowy
--
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
--
Zadłużenie kapitału własnego
--
Płynnośc gotówkowa
--
Płynność szybka
--
Płynność bieżąca
--

Rozwój dywidendy Akcji Deutsche Bank

Notowania, Analizy i Aktualności o Deutsche Bank

Data Nazwa
03-02-2020 Indeks DAX: Wszystko, co musisz wiedzieć o najbardziej znanym europejskim indeksie

Profil akcji: Deutsche Bank AG

Deutsche Bank AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem jest największym bankiem w Niemczech. Deutsche Bank został założony w 1870 roku i ma wiodącą pozycję na rynku w Europie, ale jest również silnie reprezentowany na kontynencie amerykańskim, a także w Azji.

Jako uniwersalny bank i dostawca usług finansowych, Deutsche Bank oferuje swoim klientom prywatnym i korporacyjnym szeroką gamę usług bankowych. Oprócz zarządzania kontem obejmuje także doradztwo w zakresie inwestycji w papiery wartościowe, zarządzania aktywami i planowania emerytalnego dla segmentu klientów prywatnych. Oprócz rutynowej bankowości, Deutsche Bank oferuje również klientom korporacyjnym przetwarzanie transakcji zagranicznych.

Ważnym filarem Deutsche Bank jest bankowość inwestycyjna. Spółka obejmuje emisje akcji, obligacji i certyfikatów, doradztwo i transakcje na rynkach kapitałowych. Handel akcjami, walutami i obligacjami na własny rachunek również stanowi część jego portfela usług.

Deutsche Bank jest wiodącym niemieckim dostawcą funduszy inwestycyjnych w ramach DWS Investments.

Akcje Deutsche Bank są częścią indeksu DAX i Euro Stoxx 50.

Adres
DEUTSCHE BANK AG
Taunusanlage 12
60262 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon
+49-69-910-00

Fax
+49-69-910-34225

Email
db.ir@db.com

Internet
www.deutsche-bank.de