Wartość Akcji Deutsche Telekom

Parametry

Cena / Zmiana
-- / -- %
Kurs akcji w czasie / Data
--
Dzień poprzedni / cena otwarcia
-- / --
Dzienne min. / max.
-- / --
Roczne min. / max.
-- / --
52w min. / max.
-- / --
Kapitalizacja [mln.]
--
Liczba akcji [mln.]
--

Kluczowe dane spółki Deutsche Telekom AG w --

Stopa dywidendy
--
Rentowność sprzedaży
--
Sprzedaż na akcję
--
Przepływy pieniężne na akcję
--
Stosunek inwestycji do kapitału
--
Stosunek pracy do kapitału
--
Kapitał obrotowy [mln. EUR]
--
Wskaźnik pokrycia aktywów A
--
Wskaźnik pokrycia aktywów B
--
Wskaźnik pokrycia aktywów C
--
Zwrot z inwestycji
--
Cena / Zysk
--
Cena / Przychody
--
Wskaźnik kapitałowy
--
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
--
Zadłużenie kapitału własnego
--
Płynnośc gotówkowa
--
Płynność szybka
--
Płynność bieżąca
--

Rozwój dywidendy Akcji Deutsche Telekom

Profil akcji: Deutsche Telekom AG

Deutsche Telekom AG, z siedzibą w Bonn, jest największą firmą telekomunikacyjną w Europie i operatorem telekomunikacyjnym. Firma powstała w 1995 r. W wyniku prywatyzacji szeregu linii telekomunikacyjnych byłego niemieckiego urzędu pocztowego. Ze swoimi oddziałami w 50 krajach, Deutsche Telekom jest obecnie wiodącym na świecie dostawcą usług telekomunikacyjnych i informatycznych.

Grupa obejmuje szereg usług telekomunikacyjnych i informatycznych. Deutsche Telekom sprzedaje klientom prywatnym dostęp do internetu, szerokopasmowej sieci mobilnej i telewizji.

W ramach „zintegrowanego portfela produktów“ oferuje teraz także
usługi w chmurze obliczeniowej. Deutsche Telekom zapewnia dostęp do prywatnych zawartości cyfrowych, takich jak muzyka, wideo lub adresy z różnych urządzeń końcowych.

Dla klientów biznesowych istnieje szeroka gama rozwiązań systemowych dla IT i komunikacji.

Akcje Deutsche Telekom są częścią indeksu DAX i Euro Stoxx 50.

Adres
DEUTSCHE TELEKOM AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bonn
Deutschland

Telefon
+49-0228-181-0

Fax
+49-0228-181-94004

Email
investor.relations@telekom.de

Internet
www.telekom.com