Wartość Akcji DowDuPont

Parametry

Cena / Zmiana
-- / -- %
Kurs akcji w czasie / Data
--
Dzień poprzedni / cena otwarcia
-- / --
Dzienne min. / max.
-- / --
Roczne min. / max.
-- / --
52w min. / max.
-- / --
Kapitalizacja [mln.]
--
Liczba akcji [mln.]
--

Kluczowe dane spółki DowDuPont Inc w --

Stopa dywidendy
--
Rentowność sprzedaży
--
Sprzedaż na akcję
--
Przepływy pieniężne na akcję
--
Stosunek inwestycji do kapitału
--
Stosunek pracy do kapitału
--
Kapitał obrotowy [mln. EUR]
--
Wskaźnik pokrycia aktywów A
--
Wskaźnik pokrycia aktywów B
--
Wskaźnik pokrycia aktywów C
--
Zwrot z inwestycji
--
Cena / Zysk
--
Cena / Przychody
--
Wskaźnik kapitałowy
--
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
--
Zadłużenie kapitału własnego
--
Płynnośc gotówkowa
--
Płynność szybka
--
Płynność bieżąca
--

Rozwój dywidendy Akcji DowDuPont

Profil akcji: DowDuPont Inc

DowDuPont jest światowym liderem w branży chemicznej. Firma z siedzibą w Wilmington, USA, została założona w 1802 roku jako producent materiałów wybuchowych, a dziś koncentruje się na chemii, odzieży, elektronice, biotechnologii, komunikacji, energetyce i rolnictwie. Gama produktów obejmuje zarówno włókna syntetyczne, nasiona, nawozy i biopaliwa, jak i dodatki do żywności, takie jak enzymy i emulgatory. Produkuje farby i tworzywa sztuczne, teflon, kevlar, neopren, elastan, nylon i inne syntetyczne materiały do użytku domowego i przemysłowego.

W dniu 1 września 2017 r. Dow Chemical i E.I. du Pont de Nemours. Propozycja połączenia została ogłoszona po raz pierwszy w grudniu 2015 r. Dwa lata później fuzja została zakończona i powstała nowa nazwa dla DowDuPont.

Akcje Dow DuPont należą do indeksu Dow Jones.

Adres
E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
Centre Road 974
19805 Wilmington, Delaware
USA

Telefon
+1-302-774-1000

Fax
--

Email
daniel.a.turner@dupont.com

Internet
www.dupont.com