Wartość Akcji E.ON

Parametry

Cena / Zmiana
-- / -- %
Kurs akcji w czasie / Data
--
Dzień poprzedni / cena otwarcia
-- / --
Dzienne min. / max.
-- / --
Roczne min. / max.
-- / --
52w min. / max.
-- / --
Kapitalizacja [mln.]
--
Liczba akcji [mln.]
--

Kluczowe dane spółki E.ON AG w --

Stopa dywidendy
--
Rentowność sprzedaży
--
Sprzedaż na akcję
--
Przepływy pieniężne na akcję
--
Stosunek inwestycji do kapitału
--
Stosunek pracy do kapitału
--
Kapitał obrotowy [mln. EUR]
--
Wskaźnik pokrycia aktywów A
--
Wskaźnik pokrycia aktywów B
--
Wskaźnik pokrycia aktywów C
--
Zwrot z inwestycji
--
Cena / Zysk
--
Cena / Przychody
--
Wskaźnik kapitałowy
--
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
--
Zadłużenie kapitału własnego
--
Płynnośc gotówkowa
--
Płynność szybka
--
Płynność bieżąca
--

Rozwój dywidendy Akcji E.ON

Notowania, Analizy i Aktualności o E.ON

Data Nazwa
03-02-2020 Indeks DAX: Wszystko, co musisz wiedzieć o najbardziej znanym europejskim indeksie

Profil akcji: E.ON AG

E.ON SE, z siedzibą w Essen, twierdzi, że jest jedną z największych prywatnych firm na świecie. Powstał w 2000 roku w wyniku połączenia konglomeratów VEBA i VIAG. Głównymi operacjami E.ON są usługi energetyczne, eksploatacja sieci energetycznych i produkcja energii ze źródeł odnawialnych.

Do wytwarzania energii elektrycznej E.ON wykorzystuje zarówno konwencjonalne, jak i odnawialne źródła energii. Ponadto Grupa prowadzi działalność w zakresie wydobycia gazu ziemnego.

Handel konwencjonalny z producentami i energią zostały przeniesione w 2016 roku pod spółkę Uniper, którą oddzielono jako niezależna spółka giełdowa. E.ON planuje stopniowo sprzedawać pozostały udział mniejszościowy.

W dziedzinie energii odnawialnej E.ON jest światowym liderem w produkcji elektrowni wodnych i wiatrowych, energii słonecznej i biomasy. Grupa kieruje również rozwojem tradycyjnych sieci dystrybucji energii elektrycznej do inteligentnych sieci energetycznych.

Akcje EON są częścią indeksu DAX i Euro Stoxx 50.

Adres
E.ON SE
Brüsseler Platz 1
45131 Essen
Deutschland

Telefon
+49-201-184-00

Fax
--

Email
investorrelations@eon.com

Internet
www.eon.com