Wartość Akcji Merck & Co.

Parametry

Cena / Zmiana
-- / -- %
Kurs akcji w czasie / Data
--
Dzień poprzedni / cena otwarcia
-- / --
Dzienne min. / max.
-- / --
Roczne min. / max.
-- / --
52w min. / max.
-- / --
Kapitalizacja [mln.]
--
Liczba akcji [mln.]
--

Kluczowe dane spółki Merck & Co. w --

Stopa dywidendy
--
Rentowność sprzedaży
--
Sprzedaż na akcję
--
Przepływy pieniężne na akcję
--
Stosunek inwestycji do kapitału
--
Stosunek pracy do kapitału
--
Kapitał obrotowy [mln. EUR]
--
Wskaźnik pokrycia aktywów A
--
Wskaźnik pokrycia aktywów B
--
Wskaźnik pokrycia aktywów C
--
Zwrot z inwestycji
--
Cena / Zysk
--
Cena / Przychody
--
Wskaźnik kapitałowy
--
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
--
Zadłużenie kapitału własnego
--
Płynnośc gotówkowa
--
Płynność szybka
--
Płynność bieżąca
--

Rozwój dywidendy Akcji Merck & Co.

Profil akcji: Merck & Co.

Merck & Co. jest wiodącą światową firmą farmaceutyczną. Została założony w 1891 roku. Jej dawna spółka zależna, Merck KGaA, została skonfiskowana podczas I wojny światowej i od tego czasu działa niezależnie. Merck & Co. jest dziś jedną z największych firm farmaceutycznych na świecie, zajmującą się badaniami, rozwojem, produkcją i marketingiem szerokiej gamy leków, szczepionek, preparatów biotechnologicznych i terapii. Ponadto w asortymencie znajdują się produkty i preparaty bez recepty, filtry słoneczne lub leki. Produkty są sprzedawane głównie do szpitali, aptek, sprzedawców detalicznych, firm ubezpieczeniowych i zakładów opieki zdrowotnej.

Badania Merck koncentrują się na wielu obszarach, od Alzheimera i miażdżycy, po różnego rodzaju alergie, choroby układu krążenia, infekcje i choroby układu oddechowego, po badania nad cukrzycą lub rakiem.

Akcje Merck & Co należą do indeksu Dow Jones.

Adresa
MERCK & CO. INC.
Galloping Hill Road 2000
07033 Kenilworth, New Jersey
USA

Telefon
+1-908-740-4000

Fax
--

Email
--

Internet
www.merck.com