Wartość Akcji PKO

Parametry

Cena / Zmiana
-- / -- %
Kurs akcji w czasie / Data
--
Dzień poprzedni / cena otwarcia
-- / --
Dzienne min. / max.
-- / --
Roczne min. / max.
-- / --
52w min. / max.
-- / --
Kapitalizacja [mln.]
--
Liczba akcji [mln.]
--

Kluczowe dane spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w --

Stopa dywidendy
--
Rentowność sprzedaży
--
Sprzedaż na akcję
--
Przepływy pieniężne na akcję
--
Stosunek inwestycji do kapitału
--
Stosunek pracy do kapitału
--
Kapitał obrotowy [mln. EUR]
--
Wskaźnik pokrycia aktywów A
--
Wskaźnik pokrycia aktywów B
--
Wskaźnik pokrycia aktywów C
--
Zwrot z inwestycji
--
Cena / Zysk
--
Cena / Przychody
--
Wskaźnik kapitałowy
--
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
--
Zadłużenie kapitału własnego
--
Płynnośc gotówkowa
--
Płynność szybka
--
Płynność bieżąca
--

Rozwój dywidendy Akcji PKO

Profil akcji: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski jest największym bankiem uniwersalnym w Polsce i należy do największych instytucji finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej. PKOBP powstał w roku 1919.

PKO Bank Polski oferuje usługi osobom fizycznym, małym i średnim przedsiębiorstwom, jak i wielkim korporacjom. Ma też znaczący udział na rynku usług oferowanych gminom, powiatom i województwom. Oprócz działalności bankowej, PKO BP zajmuje się sprzedażą produktów finansowych, leasingowych i ubezpieczeniowych. Grupa kapitałowa PKO zarządza 15 spółkami zależnymi.

W 2014 roku PKO Bank Polski zajął 623 pozycję w rankingu największych przedsiębiorstw na świecie Global 2000 magazynu Forbes.

Akcje PKO BP należą do indeksu WIG20.