Wartość Akcji United Technologies

Parametry

Cena / Zmiana
-- / -- %
Kurs akcji w czasie / Data
--
Dzień poprzedni / cena otwarcia
-- / --
Dzienne min. / max.
-- / --
Roczne min. / max.
-- / --
52w min. / max.
-- / --
Kapitalizacja [mln.]
--
Liczba akcji [mln.]
--

Kluczowe dane spółki United Technologies Corporation w --

Stopa dywidendy
--
Rentowność sprzedaży
--
Sprzedaż na akcję
--
Przepływy pieniężne na akcję
--
Stosunek inwestycji do kapitału
--
Stosunek pracy do kapitału
--
Kapitał obrotowy [mln. EUR]
--
Wskaźnik pokrycia aktywów A
--
Wskaźnik pokrycia aktywów B
--
Wskaźnik pokrycia aktywów C
--
Zwrot z inwestycji
--
Cena / Zysk
--
Cena / Przychody
--
Wskaźnik kapitałowy
--
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
--
Zadłużenie kapitału własnego
--
Płynnośc gotówkowa
--
Płynność szybka
--
Płynność bieżąca
--

Rozwój dywidendy Akcji United Technologies

Profil akcji: United Technologies Corporation

United Technologies Corp. z siedzibą w Hartford, USA, jest szeroko działającą globalną grupą technologiczną, a jej korzenie sięgają roku 1919 . Obecnie UTC prowadzi szereg spółek zależnych i marek, przede wszystkim w sektorach lotnictwa, automatyki budynków, transportu pasażerskiego oraz bezpieczeństwa i systemów chłodzenia.

Na przykład grupa produkuje silniki lotnicze, systemy monitorowania przestrzeni, systemy chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji, systemy przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe, ogniwa paliwowe, windy, schody ruchome i bieżnie. Klienci obejmują NASA, firmy obronne, rządy, duże korporacje, duże banki, muzea i instytucje publiczne.

Adres
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION
Farm Springs Road 10
06032 Farmington, Connecticut
USA

Telefon
+1-860-728-7000

Fax
--

Email
InvRelations@corphq.utc.com

Internet
www.utc.com