Wartość Akcji Visa

Parametry

Cena / Zmiana
-- / -- %
Kurs akcji w czasie / Data
--
Dzień poprzedni / cena otwarcia
-- / --
Dzienne min. / max.
-- / --
Roczne min. / max.
-- / --
52w min. / max.
-- / --
Kapitalizacja [mln.]
--
Liczba akcji [mln.]
--

Kluczowe dane spółki Visa Inc. w --

Stopa dywidendy
--
Rentowność sprzedaży
--
Sprzedaż na akcję
--
Przepływy pieniężne na akcję
--
Stosunek inwestycji do kapitału
--
Stosunek pracy do kapitału
--
Kapitał obrotowy [mln. EUR]
--
Wskaźnik pokrycia aktywów A
--
Wskaźnik pokrycia aktywów B
--
Wskaźnik pokrycia aktywów C
--
Zwrot z inwestycji
--
Cena / Zysk
--
Cena / Przychody
--
Wskaźnik kapitałowy
--
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
--
Zadłużenie kapitału własnego
--
Płynnośc gotówkowa
--
Płynność szybka
--
Płynność bieżąca
--

Rozwój dywidendy Akcji Visa

Notowania, Analizy i Aktualności o Visa

Data Nazwa
02-04-2019 S&P 500 index – jeden z najważniejszych indeksów w USA

Profil akcji: Visa Inc.

VISA Inc. z siedzibą w Foster City, USA, jest jedną z wiodących firm kart kredytowych na świecie. VISA jest akronimem od Visa International Service Association. Założona w 1970 roku firma oferuje kompletny elektroniczny system płatności bankowych, który umożliwia klientom płacenie kartami kredytowymi lub kartami debetowymi cyfrowo, a nawet czekami.

Karty kredytowe i debetowe nie są wydawane przez samą spółkę, ale przez banki udzielające pożyczek lub rachunków. Detaliści i dostawcy usług korzystają z terminali, w których klienci korzystający z kart VISA mogą płacić za pomocą podpisu, kodu PIN lub bezstykowego. VISA gwarantuje płynność transakcji płatniczych, a za to pobiera opłatę, która jest głównym przychodem firmy.

Akcje Visa należą do indeksu Dow Jones.

Adres
VISA INC.
900 Metro Center Blvd,
94404 Foster City, California-
USA

Telefon
+1-650-432-3200

Fax
--

Email
ir@visa.com

Internet
usa.visa.com