LYNX: Broker do handlu warrantami
Handluj warrantami z wykorzystaniem efektu dźwigni

Za pośrednictwem brokera online LYNX możesz handlować warrantami znanych emitentów, takich jak Commerzbank, HSBC, Goldman Sachs, BNP Paribas i wielu innych.

Z rachunkiem inwestycyjnym założonym za pośrednictwem LYNX możesz wykorzystać efekt dźwigni do spekulacji na wzrost lub spadek cen. Ewentualnie możesz użyć instrumentów pochodnych do zabezpieczenia swoich pozycji. Uzyskaj dostęp do wszystkich najważniejszych rynków na świecie i handluj na przykład na giełdach we Frankfurcie czy Stuttgarcie. Ta druga stworzyła nawet specjalny segment handlowy Euwax, który dziennie przetwarza tysiące zleceń na warranty.

Warranty to rodzaj instrumentów pochodnych emitowanych przez banki. W ostatnich latach konkurują z CFD, certyfikatami i futures. Wciąż jednak jest wiele powodów, dla których warto nimi handlować. Warranty są dostępne nie tylko na akcje, lecz także na niemal wszystkie rodzaje aktywów bazowych. Zarówno na indeksy jak i towary, waluty, futures i obligacje.

Dzięki LYNX możesz handlować warrantami wielu znanych emitentów na bardzo korzystnych warunkach. Skorzystaj z możliwości handlu warrantami na wysokiej jakości platformach handlowych. Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu, tak jak tysiące inwestorów przed tobą. Handluj na rynku warrantów za pośrednictwem brokera online LYNX.

Handluj warrantami z brokerem online LYNX
 • Niskie i przejrzyste prowizje

 • Najwyższej jakości platforma handlowa

 • Nawet 60 rodzajów zleceń i algorytmów dla efektywnego handlu

 • Handluj warrantami na całym świecie

 • Bezpośredni dostęp do najważniejszych światowych giełd

 • Ogromny wybór warrantów czołowych emitentów

 • Narzędzia do efektywnego handlu warrantami


Platforma handlowa do handlu warrantami

Wysokiej jakości platforma handlowa na potrzeby twojego tradingu

Jeżeli chcesz handlować warrantami z sukcesem, potrzebne ci będą nie tylko dobre pomysły na inwestycje, lecz także zaawansowana platforma handlowa, która poprawi efektywność twojego handlu.

LYNX oferuje ci możliwość handlu na najwyższej jakości, stabilnych platformach handlowych z wieloma różnymi przydatnymi narzędziami. Najbardziej wymagający inwestorzy docenią również dużą ilość zleceń transakcyjnych. Platforma TWS jest również idealna do analizy aktywów bazowych. Oferuje możliwość przeprowadzenia analizy technicznej oraz fundamentalnej z wykorzystaniem ponad 120 dostępnych wskaźników.

Odnoszący sukcesy inwestor i klient warrantów handlowych LYNX

Sukces na rynku warrantów to kwestia technologii:

 • Rozbudowane możliwości analizy aktywów bazowych
 • Dostępnych jest ponad 60 rodzajów zleceń i algorytmów
 • Bezpłatne narzędzia handlowe, takie jak MarketScanner
 • Platforma handlowa zachowująca stabilność nawet przy bardzo dużej zmienności
 • Platforma dostępna jest na komputery oraz w wersji mobilnej na smartfony i tablety


Narzędzia handlowe do handlu warrantami

Handel warrantami przy wykorzystaniu profesjonalnych narzędzi tradingowych

Korzystaj z dużej ilości narzędzi handlowych, by zyskać przewagę w efektywnym i przynoszącym zyski handlu warrantami.

Jeżeli na przykład chcesz znaleźć odpowiednie instrumenty bazowe do handlu warrantami, możesz skorzystać z możliwości, jakie daje narzędzie MarketScanner. Chcąc przeprowadzać wysokiej jakości analizę techniczną z pewnością docenisz narzędzie ChartTrader, oferujące dużą ilość najróżniejszych wskaźników. Wszystkie narzędzia handlowe są oczywiście dla ciebie dostępne bezpłatnie.

MarketScanner

MarketScanner to bardzo popularne narzędzie handlowe, służące do wyszukiwania interesujących aktywów bazowych, którymi następnie możesz handlować za pośrednictwem warrantów Stay High i Stay Low oraz warrantów inline. MarketScanner dysponuje dużą ilością filtrów, ułatwiających wybór odpowiednich aktywów bazowych, takich jak cena, sektor, wydajność czy wolumen transakcji. Swoje ustawienia możesz ponadto z łatwością zapisać, by wykorzystać je ponownie.

Szczegóły narzędzia handlowego MarketScanner dla łatwiejszego handlu warrantami


Aplikacja mobilna do handlu warrantami

Handel warrantami
przez aplikację mobilną LYNX Trading

Urządzenie mobilne z aplikacją LYNX Trading, dzięki której możesz handlować warrantami

Dla kogoś, kto inwestuje w warranty ważne jest, by miał swój rachunek inwestycyjny ciągle pod kontrolą. Nawet niewielkie zmiany ceny strike mogą mieć zasadniczy wpływ na cenę warrantu dzięki efektowi dźwigni.

Z aplikacją mobilną LYNX Trading (na iOS i Androida) możesz szybko reagować na takie zmiany. Będziesz mieć dostęp do swojego rachunku w każdej chwili i możliwość zarządzania swoimi pozycjami nawet w podróży. W aplikacji mobilnej można w prosty sposób wyszukiwać warranty za pomocą symbolu aktywa bazowego i wybranych parametrów, takich jak termin wykonania czy ceny strike.

Jeżeli już wiesz, którym warrantem chcesz handlować, wystarczy wprowadzić ISIN, by niezwłocznie wysłać zlecenie na giełdę. Do szybkiego logowania dostępne są również takie funkcje, jak Touch ID i Face ID. Możesz mieć swój portfel pod kontrolą również dzięki bezpiecznemu trybowi tylko do odczytu. Można się do niego zalogować nawet bez danych logowania. Tryb ten służy do monitorowania portfela, nie można z jego poziomu handlować. Handel warrantami w podróży nigdy nie był prostszy.

 • Profesjonalna aplikacja do handlu mobilnego

 • Przydatne funkcje i narzędzia

 • Możliwość handlowania warrantami właściwie z każdego miejsca

 • Dostępna na iOS (Apple) i Androida


Handel warrantami bez ukrytych opłat

Handel warrantami bez ukrytych kosztów

Handlując warrantami za pośrednictwem brokera online LYNX możesz być pewien niskich i przejrzystych prowizji.

W LYNX zawsze będziesz mieć prowizje pod kontrolą. U nas nie ma żadnych ukrytych kosztów. Przed kupnem lub sprzedażą warrantów możesz dokładnie sprawdzić wysokość prowizji. Będziesz więc wiedzieć od razu, ile zapłacisz. Nasz system prowizji jest korzystny zwłaszcza przy inwestycjach krótkoterminowych, ponieważ niskie ceny podczas kupna lub sprzedaży mogą mieć znaczący wpływ na całkowitą rentowność inwestycji. Ponadto prowizje naliczane są dopiero w przypadku, gdy zlecenie zostanie zrealizowane na giełdzie.

Wyszkolony specjalista ds obsługi klienta LYNX doradzający klientom na firmowym rachunku inwestycyjnym
Korzystne kursy walut
Mając dostęp do jednego z największych międzybankowych rynków walutowych, przeliczasz waluty po kursach z bardzo wąskimi i stabilnymi spreadami. Dla PLN spready wynoszą od 0,002, a dla EUR i USD od 0,1 pipsa.
Klienci LYNX omawiają korzyści płynące ze zleceń limit i stop
Zlecenia z limitem bezpłatnie
Możesz wybierać z dużej ilości zleceń transakcyjnych, które mogą zwiększyć efektywność twojego tradingu i strategii, które stosujesz. Na przykład zlecenia stop i limit mogą poprawić jakość twojego tradingu i obniżyć ewentualne ryzyko
Inwestor i klient LYNX inwestujący w warranty na rachunku demo
Bezpłatny rachunek demo do handlu warrantami
Jeżeli założyłeś rachunek inwestycyjny za pośrednictwem LYNX, możesz bezpłatnie korzystać z rachunku demo. Przetestuj swoje strategie, nie ryzykując utraty rzeczywistych pieniędzy.

Prowizje podczas handlu warrantami w LYNX

Prowizje za warranty w Europie

Prowizja: 0,12% wartości transakcji, minimum 6 EUR

ZlecenieProwizja
Zakup warrantów na indeks DAX za 2000 EUR6 EUR
Zakup warrantów na akcje Adidas za 5000 EUR6 EUR

Więcej informacji na temat prowizji i innych kosztów handlu warrantami znajdziesz w sekcji  Opłaty i Prowizje.

Opłaty i prowizje
Handel warrantami: Co powinieneś wiedzieć

Co to są warranty?

Warranty to warunkowe kontrakty terminowe, które dają posiadaczowi prawo (ale nie obowiązek) do zakupu albo sprzedaży instrumentu bazowego. Jako posiadacz warrantu możesz teoretycznie kupić lub sprzedać określoną część aktywa bazowego po wcześniej ustalonej cenie wraz z upływem danego okresu lub w trakcie jego trwania. W przypadku tradycyjnych warrantów emitent zawsze jest gwarantem umowy. Warranty podlegają obrotowi na giełdzie. Jako inwestor indywidualny nie masz bezpośredniego dostępu do giełd, na których obraca się warrantami, takich jak Stuttgart (Euwax) i Frankfurt (Börse Frankfurt Zertifikate). Takie uprawnienia zarezerwowane są dla brokerów i domów maklerskich. Broker przyjmuje zlecenie klienta, a następnie wysyła je na giełdę papierów wartościowych lub do partnera handlowego. Jeśli zlecenie zostanie zrealizowane z sukcesem, przechowuje warranty na rachunku inwestycyjnym.

Handel warrantami: Zalety i ryzyko

Dlaczego warto handlować warrantami?

Warranty są oferowane także w niewielkich ilościach, więc nawet mniejsi inwestorzy mogą nimi handlować. Warranty mogą generować wysokie zyski w bardzo krótkim czasie. Kupując lub sprzedając można spekulować na wzrost lub spadek ceny aktywa bazowego. Co do zasady warrantami handlować można u większości brokerów. Poza tym możliwe jest ich łatwe wyszukiwanie dzięki WKN lub ISIN. Istnieje bardzo wielu emitentów i instrumentów bazowych (np. akcje, indeksy, waluty, towary i obligacje). Warranty zapewniają w związku z tym wiele interesujących możliwości inwestycyjnych.

Handel warrantami: Zalety i ryzyko

Zalety handlu warrantami

Okazje inwestycyjne

Dzięki warrantom możesz spekulować na wzrost lub spadek ceny aktywa bazowego.

Efekt dźwigni

Handlując warrantami możesz pomnożyć swoje zyski dzięki efektowi dźwigni.

Szeroka oferta możliwości inwestycyjnych

Oferowane są warranty na akcje, indeksy, towary, waluty i obligacje. Wybór warrantów jest ogromny. Dla każdej sytuacji na rynku i każdego celu inwestycyjnego można znaleźć odpowiedni certyfikat.

Ryzyko związane z handlem warrantami

Ryzyko emitenta

Jeżeli emitent jest niewypłacalny, istnieje ryzyko całkowitej straty.

Ryzyko efektu dźwigni

Wahania ceny aktywa bazowego warrantów może prowadzić do znacznych strat spowodowanych efektem dźwigni.

Ryzyko rynkowe

Na cenę warrantu wpływa nie tylko cena aktywa bazowego, lecz także inne czynniki, takie jak zmienność lub wartość czasowa.


Handel warrantami online

Dlaczego miałbyś handlować warrantami za pośrednictwem brokera LYNX?

LYNX oferuje prawie wszystkie warranty zbywalne w Europie. Uzyskasz w ten sposób dostęp do najważniejszych niemieckich giełd, takich jak Euwax czy giełda we Frankfurcie. Wykorzystaj długie godziny handlu od 8:00 do 22:00 i czerp korzyści z wysokiego wolumenu transakcyjnego oraz niskich spreadów. Możesz handlować warrantami nie tylko na europejskich giełdach, lecz także na przykład na australijskich. Dzięki dużej ilości dostępnych rodzajów zleceń możesz z łatwością dostosowywać swoje strategie handlowe do warunków panujących na rynku.


Handluj popularnymi warrantami

Popularne warranty w LYNX

Z LYNX możesz kupować najważniejsze warranty na świecie. Handluj warrantami call lub put na takie aktywa bazowe, jak indeksy lub towary (np. ropa naftowa, złoto i srebro) Możesz stworzyć portfel z szeregu najrentowniejszych i najpłynniejszych warrantów różnych emitentów. Do najbardziej popularnych warrantów należą:

Warranty
na Indeksy

 • Warranty na DAX
 • Warranty na Nasdaq 100
 • Warranty na Dow Jones
 • Warranty na Euro Stoxx 50
 • Warranty na S&P 500

Warranty
na akcje Europejskie

 • Warranty na Allianz
 • Warranty na SAP
 • Warranty na Commerzbank
 • Warranty na Beiersdorf

Warranty
na akcje Amerykańskie

 • Warranty na Amazon
 • Warranty na Apple
 • Warranty na Facebook
 • Warranty na Google
 • Warranty na Tesla

Warranty
na pary walutowe

 • Warranty na EUR/USD
 • Warranty na EUR/JPY
 • Warranty na USD/JPY
 • Warranty na GBP/USD

Warranty
na towary

 • Warranty na ropę naftową
 • Warranty na złoto
 • Warranty na pallad
 • Warranty na srebro

Naucz się handlu warrantami

Naucz się z LYNX, jak handlować warrantami

Portal inwestycyjny LYNX przeznaczony jest zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych inwestorów. To tutaj odpowiadamy na wszystkie ważne pytania dotyczące handlu na giełdzie. Znajdziesz tu też wiele przydatnych informacji na temat warrantów, a oprócz tego ogólne wskazówki w kwestii strategii handlowych, możliwości inwestycyjnych i produktów. Nasi eksperci oferują ponadto aktualne analizy takich aktywów bazowych, jak akcje, opcje, towary, forex i inne. To miejsce, w którym znajdziesz informacje na temat rozwoju rynku i innych kwestii związanych z giełdą. Dzięki szerokiej ofercie produktów inwestycyjnych, LYNX jest idealnym brokerem dla wszystkich traderów i inwestorów.

LYNX - znacznie więcej niż broker do handlu warrantami

Za pośrednictwem brokera online LYNX możesz handlować nie tylko warrantami. Więcej informacji o pozostałych produktach znajdziesz tutaj: