Regulamin „Polecenia LYNX”

Polecaj LYNX  swoim znajomym i otrzymuj 50 USD do wykorzystania na prowizje za każdego nowego klienta. Nie ma ograniczeń co do liczby polecanych osób. Jeśli rekomendujesz dziesięciu nowych klientów, otrzymasz 500 USD do wykorzystania na prowizje. Każdy nowy klient, którego polecisz również otrzyma 50 USD do wykorzystania na prowizje handlowe.

Poniżej znajdują się warunki odnoszące się do tej kampanii:

 • Kampania ma zastosowanie do obecnych i rekomendowanych klientów Lynx B.V., jednostki organizacyjnej („LYNX”).
 • Nowy polecany klient to osoba, która nie miała rachunku w LYNX w ciągu ostatnich dwóch lat i spełnia następujące warunki:
  • Całkowicie wypełni formularz, otwarcia rachunku online,
  • Dokona wpłaty kapitału na rachunek w wysokości 35,000 PLN (lub ekwiwalent w innej walucie).
 • Gdy polecony klient dokona pierwszej transakcji, istniejący klient, który polecił, kwalifikuje się do otrzymania 50 dolarów kredytu transakcyjnego.
 • Kwota 50 dolarów zostanie przekazana na rachunek inwestycyjny klienta jak i na rachunek klienta poleconego, jako zwrot za poniesione prowizje kiedy nowy klient aktywuje swój rachunek kwotą minimalną 35.000 PLN oraz dokona pierwszej transakcji.
 • Kredyt transakcyjny musi zostać aktywowany przy pierwszej transakcji nie później niż 2 miesiące po wydaniu rekomendacji, w przeciwnym razie prawo do kredytu przepada.
 • Kredyt transakcyjny 50 USD jest ważny od daty wykonania pierwszej transakcji, którą zalecił polecony klient do końca następnego miesiąca kalendarzowego, np., pierwsza transakcja została dokonana w dniu 6 maja, kredyt transakcyjny będzie ważny do końca czerwca.
 • Kredyt transakcyjny służy do zwrotu poniesionych prowizji na rachunku w LYNX.
 • Zwrot prowizji jest dokonywany na rachunek istniejącego klienta jak i  poleconego klienta raz w miesiącu, po przehandlowanym miesiącu, w wysokości prowizji zapłaconych maksymalnie 50 USD lub do kwoty niewykorzystanego kredytu.
 • Prawo do niewykorzystanego kredytu transakcyjnego wygasa zgodnie z terminem określonym wyżej.
 • Kampania ta nie ma zastosowania do klientów którzy są partnerami  lub klientów z którymi podpisują kolejną umowę.
 • Kampania nie ma zastosowania do uczestników mieszkających pod tym samym adresem co klient.
 • Kampania nie ma zastosowania do rachunków firmowych.
 • Kampania nie dotyczy handlu na CFD. Kredytu transakcyjnego nie można wykorzystać do zwrotu prowizji ani opłat związanych z transakcjami CFD. Z wyjątkiem CFD kredyt transakcyjny może być zastosowany do wszystkich innych prowizji związanych z handlem na pozostałych instrumentach.
 • LYNX ma prawo do zmiany warunków kampanii lub jej zawieszenia.

Posiadasz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami pod numerem 800 080 563 lub pisząc na e-mail info@lynxbroker.pl