Regulamin kampanii „Bonus dla nowych klientów 50 USD” („Regulamin”)

LYNX umożliwia uzyskanie kredytu transakcyjnego o wartości 50 USD nowym klientom, którzy otworzą rachunek inwestycyjny (“Rachunek”) od 1 grudnia 2021 do 28 lutego 2022. Do tej kampanii mają zastosowanie następujące warunki:

 1. Kampania rozpoczyna się 1.12.2021 i kończy się 28.02.2022.
 2. Do udziału w kampanii uprawnieni są klienci, którzy wypełnią formularz otwarcia rachunku online do 28.02.2022, wpiszą kod „bonus50” w rubryce „Kupon” i wpłacą minimalny depozyt w wysokości 15.000 PLN (lub równowartość w innej walucie) na swój rachunek najpóźniej do 31. Marca 2022. Warunki tej kampanii nie mają zastosowania do przeniesienia portfela i powiązanych z tym kosztów.
 3. W ramach kampanii klient może otrzymać kredyt transakcyjny w wysokości do 50 USD.
 4. Kredyt transakcyjny to maksymalna kwota, do jakiej zostaną zwrócone prowizje transakcyjne związane z transakcjami na produktach inwestycyjnych. Ta kampania nie dotyczy handlu ryzykownymi produktami inwestycyjnymi – kontraktami na różnice cenowe (zwanymi „kontraktami CFD”); kredyt transakcyjny nie może zostać wykorzystany do zwrotu opłat związanych z transakcjami CFD.
 5. Kredyt transakcyjny można wykorzystać do dnia 30.04.2022.
 6. Poniesione prowizje transakcyjne zostaną zwrócone przelewem wewnętrznym na rachunek klienta najpóźniej do 20.05.2022. Jeśli klient nie ma już aktywnego rachunku w momencie zwrotu, traci prawo do zwrotu poniesionych prowizji transakcyjnych.
 7. Kredyt transakcyjny wyrażony jest w dolarach amerykański (USD). Jeśli dojdzie do transakcji, w której prowizja transakcyjna została zapłacona w walucie innej niż USD, prowizja ta również zostanie zwrócona (z wyjątkiem transakcji na kontraktach CFD). LYNX zwróci prowizje za transakcje w walucie, w której zostały one poniesione lub zostaną one przeliczone na USD po kursie wymiany z dnia zwrotu, który nastąpi między 1.05.2022 a 20.05.2022.
 8. Kampania przeznaczona jest wyłącznie dla nowych klientów LYNX, którzy nie byli klientami LYNX w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed rozpoczęcia kampanii (nie posiadali aktywnego rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem LYNX).
 9. Kampania nie dotyczy obecnych klientów LYNX ani członków ich rodzin ani osób przebywających pod tym samym adresem.
 10. Kampania nie dotyczy klientów, którzy otworzyli lub otwierają rachunek w ramach innej kampanii lub mają ustalone indywidualne warunki.
 11. Przy otwieraniu rachunku firmowego i rachunku indywidualnego jednocześnie, nie można ich traktować jako dwóch osobnych rachunków na potrzeby tej kampanii. Tylko jeden rachunek będzie mógł uczestniczyć w kampanii.
 12. W kampanii można uczestniczyć tylko raz na jednym rachunku i pod jednym adresem.
 13. LYNX zastrzega sobie prawo do odmowy otwarcia rachunku bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 14. LYNX zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Kampanii lub jej zaprzestania w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany w kampanii zostaną opublikowane na stronie internetowej LYNX. W przypadku działania siły wyższej, tj. każdego zdarzenia, które nie jest zależne od woli LYNX i którego nie można było w żaden sposób przewidzieć, LYNX jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania przez czas trwania tej siły wyższej.
 15. Kampania ta podlega prawu Republiki Czeskiej.
 16. LYNX szanuje Twoją prywatność i przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z RODO, więcej informacji udzielamy tutaj: https://www.lynxbroker.pl/info/ochrona-danych-osobowych/
 17. Uczestnictwo w kampanii zakłada, że ​​klient przeczytał i wyraźnie zgodził się na warunki kampanii oraz że jest w pełni zaznajomiony i rozumie ryzyko związane z obrotem giełdowym.
 18. Udział w kampanii zakłada, że ​​klient dokładnie przeczytał, zgodził się z Regulaminem, i zrozumiał ryzyko związane z handlem oraz informacje, które LYNX przedstawia klientom w memorandach informacyjnych.