Regulamin kampanii „Polecaj LYNX”

Obowiązuje od 1.5.2020

Polecaj nasze usługi i otrzymaj bonus w wysokości 50 USD w postaci kredytu transakcyjnego na prowizje. Nie ma limitu ilości klientów z polecenia. Jeśli dzięki tobie zyskamy 10 nowych klientów, a ty otrzymasz 500 USD w kredycie transakcyjnym. Każdy klient polecony klient w ten sposób również otrzyma 50 USD kredytu transakcyjnego do wykorzystania na prowizje.

Poniżej znajdziesz regulamin niniejszej kampanii:

 • Kampania kierowana jest do obecnych klientów i oraz klientów poleconych LYNX B.V., oddział Polska (dalej tylko „LYNX”).
 • Nowym klientem poleconym jest osoba, która w ciągu ostatnich dwóch lat nie miała rachunku inwestycyjnego otwartego za pośrednictwem LYNX i spełnia następujące kryteria:
  • Wypełni pełny wniosek otwarcia rachunku online.
  • Wpłaci na swój rachunek przynajmniej 35.000 PLN (lub ekwiwalent w innej walucie).
 • Po realizacji pierwszej transakcji klient z polecenia uzyska prawo do otrzymania 50 USD kredytu transakcyjnego.
 • Jak tylko klient z polecenia wykona swoją pierwszą transakcję, również obecny klient, który go polecił, nabywa prawo do otrzymania 50 USD kredytu transakcyjnego.
 • Kredyt transakcyjny jest ważny do końca miesiąca kalendarzowego liczonego od dnia przeprowadzenia pierwszej transakcji przez klienta z polecenia. Oznacza to, że jeśli pierwsza transakcja przeprowadzona zostanie 10.04, to kredyt transakcyjny zachowa ważność do 31.05.
 • Kredyt transakcyjny musi zostać aktywowany pierwszą transakcją najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od polecenia. W przeciwnym wypadku prawo do kredytu przepada.
 • Kredyt transakcyjny służy do finansowania prowizji za handel w LYNX.
 • Kredyt transakcyjny przekazywany jest w formie przelewu wewnętrznego na rachunek obecnego klienta i klienta z polecenia raz w miesiącu, zawsze w pierwszej połowie kolejnego miesiąca w wysokości prowizji poniesionych za handel do wysokości niewykorzystanego jeszcze kredytu.
 • Prawo do korzystania z niewykorzystanego jeszcze kredytu transakcyjnego zanika wraz z końcem jego ważności – tzn. po ostatnim dniu miesiąca następującego po dokonaniu pierwszej transakcji.
 • Kampania nie jest kierowana do klientów affiliate oraz klientów z którymi zawarto inne umowy.
 • Kampania nie dotyczy handlu CFD. Kredytu transakcyjnego nie można wykorzystać do zwrotu prowizji związanych z transakcjami na CFD. Można go natomiast wykorzystać na wszystkie opłaty transakcyjne związane z handlem instrumentami innymi niż CFD.
 • Kampania nie jest skierowana do uczestników mieszkających pod tym samym adresem, co klient.
 • Kampania nie dotyczy rachunków firmowych.
 • LYNX ma prawo zmienić warunki kampanii lub zakończyć ją w dowolnym momencie.

Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami pod bezpłatnym numerem 800 080 563 albo pisząc email na info@lynxbroker.pl.