WARUNKI OTRZYMANIA ZWROTU 70 EUR

LYNX B.V. (dalej „LYNX”) oferuje zwrot za poniesiona prowizje w wysokości do 70 EUR w postaci kredytu transakcyjnego.

Zwrot za prowizje do €70

Oferta jest skierowana wyłącznie do nowych klientów, którzy dotychczas nie posiadali rachunku inwestycyjnego poprzez LYNX. Klientowi, który zarejestrował się na webinar LYNX “Inwestycje na rynkach zagranicznych” i otworzył rachunek z użyciem kodu lynx70, przysługuje prawo do zwrotu prowizji do €70. Kredyt transakcyjny zostanie zaksięgowany na rachunku klienta. Jeśli prowizje były zapłacone w walucie innej niż euro, najpierw zostaną przeliczone na euro, a następnie przelane na rachunek. Jeżeli osoba w momencie otrzymania kredytu transakcyjnego nie posiada już rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem LYNX, prawo do kredytu transakcyjnego wygasa.

Czas obowiązywania oferty

Oferta obowiązuje od 4 kwietnia 2023 do 30 kwietnia 2023.

Transakcja

Klient musi dokonać co najmniej jednej transakcji na nowo otwartym rachunku poprzez LYNX. Po dokonaniu pierwszej wpłaty i aktywacji rachunku, klient jest upoważniony do otrzymania zwrotu w wysokości do €70 w formie kredytu transakcyjnego. Zwrot poniesionych prowizji obejmuje okres 3 miesięcy od daty zasilenia nowego rachunku. Promocja nie dotyczy prowizji za transakcje CFD, certyfikaty turbo i forex – prowizje za te transakcje nie zostaną zwrócone.

Przykłady:

Klient w ciągu 3 miesięcy zapłacił €30 prowizji za transakcje – LYNX zwróci klientowi €30

lub

Klient w ciągu 3 miesięcy zapłacił prowizje od transakcji w wysokości €75 za swój handel – LYNX zwróci klientowi €70.

Otrzymanie zwrotu kredytu transakcyjnego

W przypadku spełnienia warunków kampanii, po okresie 3 miesięcy (na początku kolejnego miesiąca) LYNX zapłaci odpowiednią kwotę kredytu transakcyjnego w formie przelewu wewnętrznego na rachunek inwestycyjny klienta.

Połączenie z innymi promocjami

Jeśli wyższa kwota zostanie wypłacona w innej kampanii, klient otrzyma zwrot tylko z tej kampanii w której kwota zwrotu jest wyższa.

Brak porad inwestycyjnych

LYNX informuje wszystkich nowych klientów, że LYNX nie świadczy indywidualnych porad inwestycyjnych. Ponadto LYNX nie wydaje również żadnych konkretnych rekomendacji inwestycyjnych.

Ogólne postanowienia

Poprzez wyżej opisaną kampanię LYNX chce pozyskać nowych klientów zainteresowanych aktywną i długoterminową relacją biznesową z LYNX.

Z udziału w kampanii wykluczeni są pracownicy LYNX oraz osoby poniżej 18 roku życia. LYNX zastrzega sobie prawo do wykluczenia osób (dotychczasowych klientów) z promocji, a także prawo do wycofania kredytu transakcyjnego w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu lub nadużycia w jakiejkolwiek formie.

Po dokładnej weryfikacji, LYNX może odmówić otwarcia rachunku osobie, która nie posiada niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz nie jest w stanie odpowiednio ocenić ryzyka związanego z obrotem giełdowym.

Zwrot poniesionych prowizji nie jest gwarantowany prawem. Jeśli polecana osoba nie otworzy rachunku za pośrednictwem LYNX lub nie spełni warunków, polecający nie otrzyma dalszego powiadomienia.

LYNX zastrzega sobie prawo do zmiany warunków kampanii lub do jej przerwania w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany w kampanii będą publikowane na stronie LYNX. W przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. każdego zdarzenia niezależnego od woli LYNX, którego nie można w żaden sposób przewidzieć, LYNX jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za niewykonanie swojego zobowiązania w czasie trwania siły wyższej. LYNX szanuje Twoją prywatność i przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z RODO. Więcej informacji można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych. Udział w kampanii zakłada, że ​​klient dokładnie przeczytał, zgodził się z Regulaminem, zrozumiał ryzyko związane z handlem oraz informacje, które LYNX przedstawia klientom w memorandach informacyjnych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, nie wahaj się z nami skontaktować.