Ameryka Północna – Obligacje

Zlecenia składane za pośrednictwem LYNX są przekazywane i realizowane przez Interactive Brokers. Interactive Brokers pobiera prowizje za wykonanie zlecenia. Na tej stronie znajdziesz koszty naliczane przez Interactive Brokers. Koszty te składają się z kosztów realizacji zlecenia, kosztów giełdy, kosztów rozliczeń i wszelkich innych opłat handlowych. Koszty wymienione na tej stronie są już zawarte w prowizjach, które można znaleźć na stronie opłaty i prowizje LYNX.

Koszty realizacji zleceń (pobierane przez Interactive Brokers)

Stany Zjednoczone – Korporacje & CDs

ProwizjaMinimumMaksymalnie
Pierwsze USD 10.000 według wartości nominalnej0,1% * wartość nominalna (10 bps) 1USD 1,00 za zlecenie1% jednak wartość transakcji najwyżej USD 250
Dodano wartość nominalną > USD 10.0000,025% * wartość nominalna (2,5 bps) 1-1% jednak wartość transakcji najwyżej USD 250

Stany Zjednoczone – obligacje rządowe (obligacje komunalne)

ProwizjaMinimumMaksymalnie
Pierwszy USD 10.000 według wartości nominalnej0,05% * wartość nominalna (5 bps) 1USD 1,001% wartość transakcji, maksymalnie USD 125
Dodano wartość nominalną > USD 10.0000,0125% * wartość nominalna (1,25 bps) 1-1% wartość transakcji, maksymalnie USD 125

Stany Zjednoczone – Treasuries

ProwizjaMinimumMaksymalnie
Pierwsze USD 1.000.000 według wartości nominalnej0,002% * wartość nominalna (0,2 bps) 1USD 5,00-
Dodano wartość nominalną > USD 1.000.0000,0001% * wartość nominalna (0,01 bps) 1USD 5,00-

Stany Zjednoczone – koszty transakcji

Prowizja
FINRA Trading Activity FeeUSD 0,00075 * sprzedany numer 2

Koszty zewnętrzne (koszty giełdy, koszty rozliczeń itp.)

Flag us
Stany Zjednoczone Ameryki

Uwagi:

  1. 1 punkt bazowy = 0,0001
  2. Maksymalnie 0,75 USD za transakcję.