Zmieniona umowa klienta LYNX

Przegląd zmian w umowie z klientem LYNX

LYNX to firma inwestycyjna, która przyjmuje i przekazuje zlecenia do Interactive Brokers (UK) Limited (IB) co kwalifikuje się jako usługa inwestycyjna. Ponadto LYNX pośredniczy w możliwości udzielania pożyczek na zakup papierów wartościowych oferowanych przez IB, jak również w pożyczaniu papierów wartościowych przez IB (niezależnie od tego, czy jest to program zwiększania zysku z akcji – Stock Yield Enhancement Program IB LLC1 ).

W wyniku Brexitu realizacja zleceń, możliwości pożyczek na zakup papierów wartościowych i pożyczanie papierów wartościowych1 przez IB będą realizowane przez IB z jednego z jego biur w UE: Interactive Luxembourg SAR (IBLUX), Interactive Brokers Ireland Ltd (IBIE ) lub Interactive Brokers Hungary Kft (IBHUN). Oznacza to, że rachunki (papierów wartościowych) wszystkich wspólnych klientów IB i LYNX zamieszkałych w UE zostaną przeniesione do jednego z tych oddziałów w UE. W Twojej sytuacji Twoje rachunki (papiery wartościowe) zostaną przeniesione do IBLUX. Za pomocą tego linka zostaniesz przeniesiony na stronę, na której możesz elektronicznie wyrazić zgodę na treść umowy klienta IBLUX.

Ze względu na migrację rachunku (rachunków) (papierów wartościowych) do IBLUX, LYNX jest zmuszony dostosować swoje warunki umowne, takie jak dalej wyjaśniono dalej.

Zastąpienie podstawowej umowy LYNX umową LYNX z klientem

Przechodząc przez proces otwarcia rachunku, w którym zaakceptowano umowę podstawową, zgadzasz się na aktualne warunki umowy z LYNX2. Niniejsze warunki umowne obejmują prawa i obowiązki między Tobą a LYNX w kontekście usług świadczonych przez LYNX.

W związku z rozwojem sytuacji związanej z Brexitem, LYNX jest zmuszony zrewidować swoją podstawową umowę. Wykorzystaliśmy tę sytuację do ponownej oceny naszych warunków umownych i dostosowania ich nie tylko do nowej sytuacji, w której będziemy współpracować z IBLUX, ale także do przepisów i regulacji mających zastosowanie do LYNX. Wprowadzone przez nas dostosowania mają również na celu jaśniejsze poinformowanie Cię o związku między LYNX i IB, ryzyku związanym z inwestowaniem w instrumenty finansowe, a także ryzyku związanym z korzystaniem z pożyczek na zakup papierów wartościowych i pożyczaniem papierów wartościowych. Wprowadzono również poprawki w związku z (stale zmieniającymi się) przepisami i regulacjami, które mają zastosowanie do LYNX. Ponadto układ umowy został również poprawiony.

Dotychczasowa umowa podstawowa zostanie w całości zastąpiona zmienioną umową z klientem LYNX. Oczywiście Ty, jako strona umowy, możesz sam zdecydować, czy się z tym zgadzasz, czy nie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz poniżej.

Wykorzystaliśmy moment migracji rachunku (rachunków) IB (papierów wartościowych), aby Cię o tym poinformować. Pozwala to na podpisanie zarówno nowej umowy IB, jak i zmienionej umowy LYNX za jednym razem. Mamy nadzieję, że udało nam się zorganizować ten proces tak efektywnie, jak to możliwe z najmniejszą uciążliwością dla Ciebie.

Zgoda na zmienioną umowę z klientem LYNX

Istniejąca (stara) umowa z klientem LYNX / umowa podstawowa zostanie rozwiązana i zastąpiona w całości zmienioną umową z klientem LYNX.

Podpisując elektronicznie, zgadzasz się z następującymi postanowieniami:

  • Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem/łam się z treścią zmienionej umowy z klientem LYNX (wraz z załącznikami) i wyrażam zgodę na zastąpienie w całości dotychczasowej umowy podstawowej LYNX, którą zaakceptowałem/łam;
  • Oświadczam, że przeczytałem/łam i zrozumiałem/łam informacje o ryzyku zawarte w zmienionej umowie z klientem LYNX oraz na stronie internetowej LYNX;
  • Potwierdzam, że przeczytałem/łam, zrozumiałem/łam i zgadzam się z Zasadami realizacji zleceń LYNX.

Jeśli nie zgadzasz się ze zmienioną umową klienta LYNX

Jeśli nie chcesz zaakceptować zmian i w związku z tym chcesz zakończyć swoją relację z LYNX, możesz nas powiadomić, wysyłając wiadomość e-mail na adres compliance@lynxbroker.pl. Możesz zamknąć swój rachunek bez dodatkowych kosztów.

Więcej informacji

Uważamy, że ważne jest, aby uważnie przeczytać zmiany w Umowie podstawowej LYNX. Jeśli warunki prawne i / lub podane przez nas informacje nie są dla Ciebie wystarczająco jasne, prosimy o kontakt z nami.

¹Z wyjątkiem programu zwiększania zysku z akcji IB LLC (Stock Yield Enhancement Program).
²Obejmuje to każdego klienta sklasyfikowanego jako klient detaliczny zgodnie z polityką klasyfikacji klientów LYNX. Niniejsza polityka oparta jest na przepisach MiFID II.