Rodzaje zleceń

Istnieje ponad 60 różnych typów zleceń dostępnych dla inwestorów. Poniżej wyjaśniamy kilka najczęściej używanych typów zleceń.

Market order (MKT)

W przypadku zlecenia rynkowego inwestor dokonuje transakcji bezpośrednio po aktualnej cenie rynkowej. Zlecenie zostanie zrealizowane po aktualnej cenie kupna (“bid”) lub sprzedaży (“ask”).

Market order daje możliwość realizacji zlecenia o określonej wartości po aktualnych cenach.

Limit order (LMT)

Za pomocą zlecenia z limitem ceny, inwestor wskazuje maksymalną cenę, po której chce dokonać zakupu lub minimalną cenę, po której chce dokonać sprzedaży. Po osiągnięciu tej określonej ceny, zlecenie jest realizowane.

Limit order daje możliwość realizacji zlecenia po określonej lub lepszej cenie, jednak jeśli nie ma wystarczającego wolumenu, nie ma gwarancji (pełnej) realizacji zlecenia.

Stop order (STP)

Zlecenie Stop Order oznacza zatrzymanie akcji sprzedaży. Celem zlecenia jest ochrona przed spadkiem aktywów, oraz eliminuje potrzebę stałego monitorowania aktualnych cen aktywów.

Stop order daje możliwość realizacji zlecenia jako rynkowe, gdy zostanie osiągnięta określona stop price.

Stop Limit order (STP LMT)

Zlecenie Stop Limit zostaje aktywowane, gdy cena osiągnie stop price. W przeciwieństwie do poprzedniego typu zlecenia (STP), nie zostaje realizowane jako zlecenie rynkowe, ale jako zlecenie z limitem z określoną ceną.

Stop Limit order daje możliwość realizacji zlecenia po określonej lub lepszej cenie, jednak jeśli nie ma wystarczającego wolumenu, nie ma gwarancji (pełnej) realizacji zlecenia.

Trail Stop order (Trail / Trail %)

Zlecenie Trailing Stop to zlecenie, w którym cena stop jest ustaloną z góry kwotą lub wartością procentową poniżej bieżącej ceny (dla pozycji długiej).

Jeśli cena rośnie, zlecenie trailing stop rośnie wraz z ustaloną kwotą / wartością procentową. Jeśli jednak cena spadnie, zlecenie stop loss nie spadnie wraz z nią. Ta opcja zlecenia ogranicza maksymalną stratę, podczas gdy możliwy zysk jest “nieograniczony”. W przypadku pozycji “krótkiej” można złożyć zlecenie kupna z trailing stop loss.

Trail Stop order daje możliwość realizacji zlecenia po określonej cenie w momencie osiągnięcia ustalonej ceny Trail Stop.

Trailing Limit Order (TAIL LMT)

Zlecenie Trailing Limit Order jest kombinacją Trailing Stop oraz zlecenia STP LMT. W momencie osiągnięcia stop price aktywowane zostanie zlecenie z limitem na poziomie limit.

Market If Touched Order (MIT)

Zlecenie Market If Touched to rodzaj zlecenia, które przeciwieństwie do zlecenia stop, aktywuje się po osiągnięciu określonej ceny, zlecenie MIT wykonuje się po osiągnięciu określonej ceny przez aktywa bezpośrednio na rynku, a następnie automatycznie uruchamia się jako zlecenie rynkowe, co oznacza, że ​​jest wykonywane po najlepszej dostępnej cenie. Oznacza to, że gdy cena aktywa osiągnie określony poziom, zlecenie MIT zostanie zrealizowane po aktualnej cenie rynkowej, niezależnie od tego, czy jest wyższa czy niższa od poziomu MIT.

Limit If Touched Order (LIT)

Zlecenie Limit If Touched Order otworzy zlecenie kupna z limitem (LMT), gdy cena spadnie poniżej określonej wartości. LIT jest podobny do STP LMT z tą różnicą, że jest aktywowany przy osiągnięciu ceny, w przypadku zlecenie kupna poniżej i przy sprzedaży powyżej obecnej ceny rynkowej.

Wybór typu zlecenia

Dostępność typów zleceń różni się w zależności od używanej platformy.

Poniżej znajdują się typy zleceń z podziałem na poszczególne platformy transakcyjne:

Za pośrednictwem platformy LYNX+ można stosować następujące typy zleceń: MKT, LMT, STP, STP LMT and TRAIL/TRAIL %.

Zmień typ zlecenia, klikając w oknie zlecenia zakładkę Rodzaj zlecenia.

Możliwe jest również dodanie zlecenia łączonego po kliknięciu przycisku Opcjonalne Zlecenie Połączone:

Na platformie TWS można wybierać spośród ogromnej liczby różnych typów zleceń, w tym wszystkich wyżej wymienionych. Istnieje również możliwość korzystania z algorytmicznych typów zleceń.

Typ zlecenia można zmienić, klikając okno wyboru typu zlecenia. Patrz zdjęcie poniżej:

Typ zamówienia można również wybrać bezpośrednio w oknie zlecenia, w sekcji Order Description. Patrz zdjęcie poniżej:

W aplikacji mobilnej LYNX Trading można handlować wszystkimi wymienionymi wyżej typami zleceń.

Istnieje również możliwość korzystania z algorytmicznych typów zleceń.

Typ zlecenia można zmienić, klikając okno wyboru typu zlecenia. Patrz zdjęcie poniżej:.

Najczęściej zadawane pytania

Tak, można modyfikować lub anulować zlecenie, o ile nie zostało ono zrealizowane.

Wybór typu zlecenia zależy od strategii handlowej, warunków rynkowych i preferencji w zakresie zarządzania ryzykiem. Zrozumienie charakterystyki każdego z rodzajów zleceń pomoże Ci wybrać najbardziej odpowiedni dla Twoich konkretnych potrzeb.

Więcej informacji na temat tych metod aktywowania zleceń można znaleźć tutaj.