Skuteczna gra na spadki

  • Wpisz swój email, aby obejrzeć webinar

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

O webinarze

W trakcie webinaru przedstawiona zostanie koncepcja gry na spadki kursów akcji oraz ETF-ów i innych instrumentów finansowych przy pomocy typowej tzw. krótkiej sprzedaży oraz przy zastosowaniu opcji PUT. Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:
  • Cel grania na spadki i rola pozycji krótkich w portfelu
  • Timing i zasady rządzące zajmowaniem pozycji
  • Wychodzenie z zyskiem lub ze stratą
  • Mechanizm działania krótkiej sprzedaży
  • Zastosowanie opcji LONG PUT jako alternatywy
  • Mechanizm dźwigni wbudowany w opcję
  • Zamykanie pozycji opcyjnej przed czasem
Webinar przeznaczony jest dla średniozaawansowanych inwestorów, którzy chcieliby zdywersyfikować swoje portfolio urozmaicając je o pozycje ujemnie skorelowane z indeksami giełdowymi.

Nadchodzące webinary

Te webinary mogą Cię zainteresować