Regulamin kampanii „Otwórz rachunek i zyskaj 500 € kredytu transakcyjnego”

Obowiązuje od: 15.01.2024

LYNX B.V. Za Hanspaulkou 879/8160 00 Praga 6-Dejvice, Republika Czeska ID: 02451778 (dalej „LYNX”) oferuje nowym klientom do 500 € w formie kredytu transakcyjnego.

Poniżej znajdziesz wszystkie Warunki Kampanii:

  1. Kampania rozpoczyna się 15.01.2024 i kończy 29.02.2024.
  2. Klienci muszą mieć ukończone osiemnaście (18) lat.
  3. W kampanii mogą wziąć udział osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Polski.
  4. W ramach tej kampanii, zostajesz nowym klientem LYNX kiedy dokonujesz pierwszej wpłaty na nowy rachunkek inwestycyjny (rachunek) otwarty za pośrednictwem LYNX.
  5. Nowy klient to osoba, która nie była klientem LYNX w ciągu 6 miesięcy przed tą kampanią.

Kredyt transakcyjny do 500 €

6. Promocja obejmuje kredyt transakcyjny w wysokości do 500 €, gdy nowy klient otworzy rachunek za pośrednictwem LYNX. Kredyt transakcyjny można wykorzystać na wszystkie produkty finansowe z wyjątkiem kontraktów CFD, Sprinters i Turbo.

7. Kredyt transakcyjny ważny jest przez okres trzech (3) miesięcy od momentu dokonania pierwszej wpłaty na nowo otwarty rachunek.

Wypłata kredytu transakcyjnego

8. Koszty transakcji poniesione w związku z złożonymi zleceniami na instrumenty finansowe, z wyjątkiem kontraktów CFD, Sprinters i Turbo, do maksymalnej kwoty 500 €, zostaną zwrócone na Twój rachunek przelewem wewnętrznym po upływie 3-miesięcznego okresu użytkowania. Jeśli w tym czasie nie będziesz już posiadał rachunku w LYNX, poniesione przez Ciebie koszty transakcyjne nie zostaną zwrócone.

9. Zwrot kosztów transakcyjnych odbywa się w euro. Jeżeli koszty transakcyjne zostały poniesione w walucie innej niż euro, poniesione koszty transakcyjne zostaną najpierw przeliczone na euro, a następnie zaksięgowane na Twoim koncie. Dla tych transakcji obowiązuje kurs wymiany z dnia zawarcia transakcji.

Połączenie z innymi promocjami

10. Nie ma możliwości łączenia tej promocji z innymi promocjami oferowanymi przez LYNX.

11. W promocji może wziąć udział maksymalnie jeden nowy posiadacz konta na jeden adres zamieszkania. Nie będziesz kwalifikować się do kredytu handlowego w ramach tej kampanii, jeśli ktoś pod tym samym adresem zamieszkania, co Ty posiada już rachunek w LYNX.

Informacje ogólne

12. Relacja z naszymi klientami podlega Umowie klienta LYNX. Przyjmowanie i przekazywanie zleceń na instrumentach finansowych następuje na warunkach w niej określonych. Więcej informacji można znaleźć na stronie: Dokumenty.

13. LYNX ma prawo odrzucić wniosek o otwarcie rachunku bez podania przyczyny.

14. LYNX zastrzega sobie prawo do zmiany szczegółów promocji lub jej wcześniejszego zakończenia. Zmiany w promocji będą każdorazowo ogłaszane na stronie internetowej LYNX.

15. Udział w tej promocji nie zobowiązuje Klienta do dokonania (określonej liczby) transakcji. Klienci mogą rozwiązać Umowę klienta z LYNX w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

16. Udział w tej kampanii oznacza, że potwierdzasz przeczytanie, zrozumienie i akceptację niniejszych warunków kampanii.

17. Do tej kampanii ma zastosowanie prawo holenderskie.

18. LYNX szanuje Twoją prywatność. LYNX zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Twoich danych osobowe, aby informować Cię o naszych usługach, dostarczać żądane informacje oraz, jeśli wyrazisz na to zgodę, do celów marketingu bezpośredniego. Masz prawo wglądu do swoich danych. Więcej informacji na temat naszych warunków prywatności można znaleźć na stronie: Ochrona danych osobowych.

19. Pracownicy LYNX są wyłączeni z udziału w tej kampanii.

W przypadku jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt z LYNX. Dziękujemy. 

Telefon: 800 080 563

Email: info@lynxbroker.pl