PRIIP

Twórcy detalicznych produktów zbiorowego inwestowania (Packaged Retail a Insurance-based Investment Products) mają obowiązek dostarczenia dla tego rodzaju produktu tzw. Dokument zawierający kluczowe informacje (KID). Dokument ten zawiera ważne informacje o strukturze produktu, zapewniając inwestorowi lepszy wgląd w ryzyka, koszty oraz możliwe zyski lub straty.

Na tej stronie znajdziesz wszystkie Dokumenty zawierające kluczowe informacje naszego partnera Interactive Brokers. Niniejsza baza danych zawiera wszystkie KID w poszczególnych językach narodowych twórców PRIIP. Poniżej znajdziesz LYNX KID dla CFD i pozaeuropejskich PRIIP.

CFD

Opcje spoza Europy

Pozaeuropejskie futures