Handel poza regularnymi godzinami sesji giełdowych określa się mianem premarket i aftermarket. W czasie, gdy rynki są zamknięte, na świecie całkiem sporo się dzieje. To właśnie poza regularnymi godzinami handlu często mają miejsce gwałtowne spadki cen akcji, które potrafią przekreślić wielomiesięczne wzrosty.

Szybka reakcja na takie zmiany może być determinantą Twojego sukcesu na giełdzie. Dowiedz się jakie korzyści daje handel poza regularnymi godzinami. Jeśli szukasz brokera, który oferuje możliwość handlu poza regularnymi godzinami, kliknij tutaj.

Handel poza regularnymi godzinami w USA

Większość giełd w Ameryce Północnej jest otwarta w dni powszednie przez 5-7 godzin. New York Stock Exchange (NYSE), Nasdaq (NASDAQ) czy Toronto Stock Exchange (TSX), mają te same regularne godziny handlu – między 9:30 a 16:00 ET, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, gdy giełdy są zamknięte bądź funkcjonują w ograniczonym wymiarze czasu.

Gospodarka nie jest jednak związana tymi godzinami i ważne informacje pojawiają się poza sesją giełdową. Ten czynnik, jak również postępy w handlu elektronicznym zachęciły rynki do umożliwienia handlu poza regularnymi godzinami.

Handel poza regularnymi godzinami nazywany jest handlem przedsesyjnym (premarket) i posesyjnym (aftermarket) przy czym handel “premarket” odbywa się zwykle między 8.00 a 9.30 ET, a handel “aftermarket” rozpoczyna się po sesji giełdowej i trwa do 20.00 ET. Nie tylko w USA, ale także w Europie możliwy jest handel poza regularnymi godzinami otwarcia giełdy.

Dlaczego ceny akcji zmieniają się, gdy giełdy są zamknięte?

Dzięki Sieci komunikacji elektronicznej (ECN) inwestorzy mogą wziąć udział w handlu akcjami w przedłużonych godzinach. ECN to elektroniczne systemy transakcyjne wprowadzone przez brokerów, które automatycznie dopasowują zlecenia kupna i sprzedaży, umożliwiając uczestnikom rynku bezpośredni handel między sobą. Notowania dostępne w ramach handlu pozasesyjnego są pozyskiwane bezpośrednio z sieci ECN. .

Godziny handlu pozasesyjnego w USA

Z użyciem platform LYNX możesz handlować na akcjach amerykańskich już od godziny 10:00 czasu polskiego. Natomiast po zamknięciu giełdy w Nowym Jorku o godzinie 22:00, możesz handlować na akcjach, aż do godziny 2:00.

Jedym z najczęstysz zdarzeń, które mocno wpływają na notowania przed sesją bądź po sesji są wyniki kwartalne spółki. Jak duża może być zmiana kursu jeszcze przed główną sesją giełdową? Zmiany mogą wynosić od kilku, kilkunastu do w skrajnych przypadek nawet ponad 20%.

Poniższe przykłady ilustrują kilka dużych zmian w notowaniach, które nastąpiły w czasie handlu pozasesyjnego na rynkach w USA.

02.02.2023 po głównej sesji, spółka Meta Platforms (META) ogłaszała swoje wyniki kwartalne. Tego dnia notowania zamknęły się na poziomie 153,12 USD by w 30 min po zamknięciu w czasie aftermarket wzrosnąć do 180 USD tj o 17,5%. Kolejnego dnia cena otwarcia wynosiła 183,38 USD. Jak widzimy na poniższym wykresie największa część ruchu miała miejsce w poza sesją (ciemny prostokąt).

Źródło: platforma internetowa LYNX+

Nie zawsze jednak akcje spółej rosną podczas poza rrgularną sesją. Może się zdarzyć, że na skutek ogłoszenia rozczarowujących wyników finansowych czy negatywnych wiadomości na temat spółki akcje tracą na wartości. 21.02.2023 po wynikach za IV kwartał akcje Electronics Art Inc. spadły o 9,24% już po zamknięciu i przed otwarciem sesji kolejnego dnia.

Źródło: platforma LYNX+

Płynność w handlu pozasesyjnym

Zawierając transakcje na najpopularniejszych walorach w czasie głównej sesji giełdowej nie zaprzątamy sobie głowy płynnością rynku. Wolumen po stronie kupna jak i sprzedaży jest tak ogromny, że zlecenia zdecydowanej większości inwestorów indywidualnych są realizowane natychmiast czy też po osiągnięciu zakładanej ceny. Nie ma też obawy, że takie zlecenie wpłynie na rynek.

Jednak w czasie handlu poza sesją sprawy mogą się mieć zgoła inaczej. Kiedy wolumen jest niski i mniej inwestorów uczestniczy w kupnie i sprzedaży akcji, ruchy mogą być ekstremalne i szybkie. Oznacza to duży potencjał zysku, ale również duże ryzyko.

Częściej mogą także występować sytuacje gdy cena zrówna się z ceną limit naszego zlecenia.

Jednym z istotnych czynników jest poziom płynności na rynku, zazwyczaj znacznie niższy w czasie handlu pre i aftermarket niż właściwej sesji giełdowej. Spread pomiędzy cenami kupna i sprzedaży jest często szerszy, a “niski” poziom obrotu może powodować większą zmienność, niosąc ze sobą związane z tym ryzyko jak i możliwości. Z tego względu w czasie sesji “premarket” i “aftermarket” możliwe jest składanie wyłącznie zleceń typu LIMIT.

Jak zlecić wykonanie zlecenia poza regularnymi godzinami handlu?

Na platformie LYNX+ możesz to zrobić jedym kliknięciem w oknie zlecenia zaznaczając opcję “Aktywuj/uruchom poza godzinami handlowymi”.  Natomiast na platformie TWS rozwiń menu z ramami czasowymi zlecenia a następnie zaznacz “Fill outside RTH”. Pamiętaj, że zlecenia poza godzinami handlu muszą być zleceniami typu LIMIT.  

Chcesz handlować na giełdzie?

Otwórz konto za pośrednictwem online brokera LYNX. Handluj akcjami, opcjami, kontraktami futures lub inwestuj w fundusze ETF. A wszystko w ramach jednego rachunku inwestycyjnego. Dowiedz się więcej o online brokerze LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart