Obligacje rządowe USA: poznaj zalety i ryzyka

Autor: Obligacje rządowe USA: poznaj zalety i ryzyka

W tym artykule przeczytasz

Obligacje rządowe USA są dla wielu symbolem niezawodności, a ich popularność rośnie wraz ze wzrostem stóp procentowych.

W artykule przyjrzymy się amerykańskim obligacjom skarbowym oraz ich zaletom i wadom. Opisujemy również, w jaki sposób można nimi handlować za pośrednictwem LYNX. Jeśli szukasz brokera, który umożliwia handel wieloma różnymi produktami inwestycyjnymi, kliknij tutaj.

Obligacje są dłużnymi papierami wartościowymi. Są emitowane, gdy instytucja musi pozyskać fundusze. Kupując obligację, udzielasz pożyczki emitentowi obligacji. Emitent zgadza się spłacić wartość nominalną pożyczki w określonym terminie, z regularnymi płatnościami odsetek (zwykle dwa razy w roku) jako rekompensatą. Jeśli interesują Cię podstawy handlu obligacjami, przeczytaj nasz artykuł: Jak działają obligacje i jak nimi handlować?

Czym są obligacje rządowe USA?

Obligacje skarbowe USA to dłużne papiery wartościowe emitowane przez rząd Stanów Zjednoczonych w celu pokrycia niedoborów finansowania i opłacenia podstawowych programów rządowych. Obligacje emitowane przez rząd USA dzielą się na:

 • Treasury Bills (T-bills) to obligacje o terminie zapadalności do 1 roku.
 • Treasury Notes (T-notes) to obligacje o terminie zapadalności od 2 do 10 lat.
 • Treasury Bonds (T-bonds) to obligacje z terminem zapadalności wynoszącym 20 lat lub więcej.

Wszystkie te obligacje mogą być przedmiotem obrotu za pośrednictwem brokera online LYNX. Ze względu na solidną wiarygodność kredytową i niski profil ryzyka, amerykańskie obligacje skarbowe są przez wielu uważane za bezpieczną inwestycję. W świecie finansów oprocentowanie amerykańskich obligacji skarbowych jest nawet wykorzystywane jako stopa zwrotu wolna od ryzyka.

Stopa zwrotu wolna od ryzyka odnosi się do teoretycznej stopy procentowej, przy której inwestor nie jest narażony na ryzyko straty. Stopa ta jest często wykorzystywana jako punkt odniesienia przy ocenie inwestycji i wycenie aktywów finansowych. Zazwyczaj jest ona obliczana dla obligacji o terminie zapadalności od 3 miesięcy do 1 roku. Obligacje rządowe o dłuższym terminie zapadalności mogą być jednak również wykorzystywane do oceny inwestycji długoterminowych.

Niskie ryzyko amerykańskich obligacji rządowych jest uzasadnione faktem, że rząd USA obiecuje spłacić posiadaczom obligacji kapitał i odsetki (kupon). Chociaż amerykańskie obligacje rządowe są uważane za bardzo bezpieczne, ważne jest, aby pamiętać, że żadna inwestycja nie jest całkowicie wolna od ryzyka.

Na co zwrócić uwagę wybierając obligacje USA?

Obecne zainteresowanie amerykańskimi obligacjami skarbowymi zależy od kilku czynników oraz indywidualnych celów i strategii inwestycyjnych. Jako część dobrze zdywersyfikowanego portfela, amerykańskie obligacje skarbowe mogą służyć jako środek dywersyfikacji ryzyka, zwłaszcza w czasach niepewności gospodarczej.

Ogólnie rzecz biorąc, obligacje o dłuższych terminach zapadalności oferują wyższe zyski, ale mogą być również bardziej wrażliwe na zmiany stóp procentowych. Należy również ocenić bieżące warunki gospodarcze i politykę stóp procentowych banku centralnego. Może to wpłynąć na przyszły kierunek stóp procentowych i cen obligacji. Inwestorzy powinni również wziąć pod uwagę oczekiwania inflacyjne, ponieważ mogą one również wpływać na rzeczywiste rentowności obligacji.

Zalety amerykańskich obligacji skarbowych

 • Stabilność i bezpieczeństwo: amerykańskie obligacje skarbowe są uważane za bezpieczną inwestycję na całym świecie ze względu na wysoki rating kredytowy rządu USA.
 • Zróżnicowane terminy zapadalności: inwestorzy mogą wybierać spośród szerokiej gamy terminów zapadalności.
 • Stała stopa procentowa: obligacje skarbowe USA oferują stałą stopę procentową przez cały okres trwania obligacji.


Ryzyka obligacji USA

 • Niższe zyski: w porównaniu z innymi klasami aktywów, takimi jak akcje lub obligacje korporacyjne, amerykańskie obligacje skarbowe zazwyczaj oferują niższe zyski.
 • Ryzyko stopy procentowej: wartość istniejących obligacji może wahać się w zależności od zmian rynkowych stóp procentowych. Jeśli rynkowe stopy procentowe wzrosną, istniejące obligacje o niższym oprocentowaniu mogą stać się mniej atrakcyjne dla nowych inwestorów.
 • Ryzyko inflacji: chociaż amerykańskie obligacje skarbowe oferują stałe oprocentowanie, może na nie wpływać realna inflacja. Jeśli inflacja jest wyższa niż oczekiwano, siła nabywcza dochodu z odsetek może się zmniejszyć.
 • Ryzyko walutowe: jeśli nie mieszkasz w Stanach Zjednoczonych i inwestujesz w amerykańskie obligacje rządowe, jesteś narażony na ryzyko walutowe. Wahania wartości dolara amerykańskiego w stosunku do euro mogą mieć wpływ na zwrot z inwestycji.

Jak kupować amerykańskie obligacje skarbowe za pośrednictwem LYNX?

Jeśli posiadasz konto u brokera online w LYNX, możesz wyszukiwać amerykańskie obligacje skarbowe według nazwy lub symbolu konkretnej obligacji. Na platformie Trader Workstation (TWS) dostępny jest również skaner, w którym można bardzo łatwo dostosować kryteria wyboru i skanowania określonych obligacji skarbowych USA (i innych).

Ponieważ broker online LYNX musi przestrzegać określonych przepisów, każdy klient musi złożyć wniosek o licencję handlową, postępując zgodnie z instrukcjami tutaj. Jednocześnie musi wypełnić krótki test obligacji, który zostanie do niego wysłany. Niestety, w LYNX obligacje można nabywać wyłącznie za pośrednictwem platformy inwestycyjnej TWS. Platforma LYNX+ nie umożliwia obecnie zakupu obligacji, ale aktywnie pracujemy nad rozwojem tej opcji. W TWS wystarczy wpisać “us-t” w temacie i wybrać obligacje rządowe. Wyświetli się okno podobne do pokazanego poniżej.

Americké státní dluhopisy lze obchodovat skrze platformu TWS
Lista obligacji skarbowych USA na platformie Trader Workstation. Źródło: LYNX (23. 10. 2023)

Następnie należy wybrać Bills w sekcji Type. Im dalej przewiniesz listę, tym więcej najnowszych emisji zobaczysz. Obligacjami można handlować przy użyciu dźwigni finansowej, do stosunku 1:5.

Inwestuj w obligacje za pośrednictwem ETF

Inwestowanie w amerykańskie obligacje skarbowe za pośrednictwem funduszy ETF pozwala inwestorom uzyskać ekspozycję na tę klasę aktywów bez konieczności kupowania pojedynczych obligacji. Poniżej znajdują się 2 fundusze ETF na amerykańskie obligacje skarbowe:

 • iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (IS0Z)
 • iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTE)

Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem w fundusze ETF, polecamy nasz artykuł, który jest przeznaczony szczególnie dla początkujących inwestorów: Najlepsze ETF w 2024: w jakie ETF inwestować?

Jak inwestować w obligacje poprzez futures?

W obligacje skarbowe USA można również inwestować za pośrednictwem kontraktów futures. Poniżej znajdują się specyfikacje kontraktów futures na 30-letnie amerykańskie obligacje skarbowe i 10-letnie amerykańskie obligacje skarbowe na platformie TWS, za pośrednictwem której można handlować za pośrednictwem brokera online LYNX.

Specifikace futures kontraktu na 30 Year US Treasury Bond
Specyfikacja futures na 30-letnie obligacje USA na platformie TWS. Źródło: LYNX (23. 10. 2023)
10 Year US Treasury Note: Specifika futures kontraktu
Specyfika futures na 10-letnie obligacje USA na platformie TWS. Źródło: LYNX (23. 10. 2023)

Przeczytaj także:

Źródła użyte w artykule:

Forbes: How To Invest In Treasury Bills (24. 10. 2023); www.forbes.com/advisor/investing/treasury-bills/

Investopedia: How to Buy Treasury Bonds and Bills (24. 10. 2023); www.investopedia.com/articles/bonds

/08/treasuries-fed.asp

LYNX: Amerikaanse staatsobligaties kopen: zijn US Treasuries weer interessant? (24. 10. 2023); www.lynx.be/beurs/beurs-koersen/obligaties/us-treasuries-amerikaanse-staatsobligaties-kopen/

Informacje o produkcie:

iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (IS0Z) – Key Information Document (KID): Kluczowe informacje o produkcie (23. 10. 2023); https://www.blackrock.com/pl/doradcy-i-dystrybutorzy/produkty/251404/

PDF: https://www.blackrock.com/pl/doradcy-i-dystrybutorzy/literature/kiid/eu-priips-ishares-global-aaa-aa-govt-bond-ucits-etf-usd-dist-ie00b87g8s03-pl.pdf

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF – Key Information Document (KID): Kluczowe informacje o produkcie (23. 10. 2023); https://www.blackrock.com/pl/doradcy-i-dystrybutorzy/produkty/287340/

PDF: https://www.blackrock.com/pl/doradcy-i-dystrybutorzy/literature/kiid/eu-priips-ishares-treasury-bond-1-3yr-ucits-etf-usd-acc-ie00byxpsp02-pl.pdf

Futures CME Group na obligacje – Key Information Document (KID): Kluczowe informacje o produkcie (27. 10. 2023); www.cmegroup.com/market-regulation/european-regulation/files/pl-key-information-document-treasury-bond-futures.pdf