Wymagania dotyczące dokumentu tożsamości

 • Akceptowane są następujące dokumenty: dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy.
 • Dokumenty muszą być ważne minimum 1 miesiąc.
 • Konieczne są kopie w kolorze zarówno tylnej i przedniej strony dokumentów.
 • Dokumenty muszą być widoczne w całości. Dokumenty nie mogą być (częściowo) ucięte, zakryte ani zawierać znaków wodnych.
 • Dokumenty nie mogą zawierać żadnych naniesionych uwag.

Wymagania dotyczące dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania

 • Akceptowany jest wyciąg bankowy zawierający logo banku lub urzędowe zaświadczenia o zameldowaniu.
 • Dokument musi zawierać datę wystawienia i nie może być starszy niż 6 miesięcy.
 • Dokument musi zawierać imię i nazwisko posiadacza rachunku.
 • Dokument musi zawierać pełny adres posiadacza rachunku.
 • Adres nie może być wyświetlany jako skrytka pocztowa.
 • Dokument musi być widoczny w całości (nie może być to zrzut ekranu z widocznym dokumentem). Dokument nie może być (częściowo) ucięty. Wrażliwe informacje, takie jak salda kont, mogą zostać zakryte.
 • Dokument nie może zawierać żadnych naniesionych uwag.