Sztuczna inteligencja (AI z ang. Artificial Intelligence) wywarła w ostatnim czasie ogromny wpływ na wszystkie sektory, w tym także na rynki finansowe. W szybko zmieniającym się otoczeniu rynkowym, potencjał wysokich zwrotów z inwestycji w AI przyciąga uwagę inwestorów.

Jak inwestować w sztuczną inteligencję? Jednym ze sposobów są fundusze ETF na AI. W poniższym artykule omawiamy korzyści i ryzyka takiej inwestycji oraz podajemy przykład jednego z najlepszych ETF na sztuczną inteligencję. Jeśli szukasz brokera ETF, kliknij tutaj.

Czy warto inwestować w ETF na sztuczną inteligencję?

Kompleksową analizę akcji AI znajdziesz w naszym artykule o najlepszych akcjach sztucznej inteligencji. AI jest uważana za jedną z najbardziej obiecujących technologii naszych czasów. Nie ma wątpliwości, że sztuczna inteligencja ma potencjał do przekształcania różnych branż poprzez zwiększanie wydajności i produktywności oraz wprowadzanie szeroko rozumianych innowacji. Inwestując w sztuczną inteligencję, inwestorzy mogą skorzystać z potencjału tego wschodzącego sektora.

Zaletą AI jest to, że nie jest ona związana z jedną konkretną branżą. Niemal każda branża może korzystać z szans, ale też jest narażona na zagrożenia jakie niesie ze sobą rozwój tego typu technologii. Właściwe wykorzystanie sztucznej inteligencji umożliwia firmom uzyskanie przewagi konkurencyjnej, która ostatecznie doprowadzi to do lepszych wyników finansowych i wartości dla akcjonariuszy. Inwestując w sztuczną inteligencję, inwestorzy mogą uczestniczyć w sukcesie firm, które są w czołówce technologii i innowacji AI.

Warto pamiętać o potencjalnie ogromnym społecznym wpływie sztucznej inteligencji poprzez zmiany w takich branżach jak opieka zdrowotna, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój. Jak niemal w każdym przypadku wschodzących sektorów, branża AI nie jest pozbawiona ryzyk w kwestii np. braku regulacji prawnych, prywatności czy względów etycznych.

Zalety i wady inwestowania w ETF na AI

Pierwszą i najbardziej oczywistą zaletą inwestycji w fundusze ETF jest dywersyfikacja. To ważny element do rozważenia w sektorach o wyższym ryzyku. Fundusze ETF na sztuczną inteligencję pozwalają inwestorom na dywersyfikację w różnych spółkach i podsektorach w ramach branży AI. Dywersyfikacja zmniejsza ryzyko związane z selekcją akcji i rozkłada je na większy portfel. Gdy jedna spółka w portfelu zbankrutuje lub napotka znaczące wyzwania, w całościowym ujęciu ucierpi on mniej dzięki funduszom ETF niż w przypadku pojedynczych akcji.

Forma inwestycji jaką jest ETF pozwala na uzyskanie ekspozycji na szeroką gamę spółek związanych ze sztuczną inteligencją w ramach jednej transakcji. Oszczędza to czas i wysiłek, którego wymagałby wybór i zakup akcji pojedynczych spółek.

Przede wszystkim inwestorzy powinni rozważyć, czy danemu sektorowi grozi widmo bańki spekulacyjnej, czy być może już w niej jest. Jeśli bańka zostanie przekłuta, ryzyko koncentracji, nawet w funduszach ETF, może przynieść potencjalnie duże straty. To z kolei może mieć negatywny wpływ na rozwój samej branży. Poważny krach w branży AI może doprowadzić do spowolnienia rozwoju i tym samym wdrażania rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję. Firmy związane z AI będą miały wówczas ograniczoną zdolność do pozyskiwania kapitału i inwestowania w badania i rozwój, co może utrudniać postęp.

W przypadku nowych i przełomowych technologii ryzyko inwestycyjne jest bardzo wysokie. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że potencjalne stopy zwrotu mogą być wielokrotnie wyższe w przypadku akcji spółek będących pionierami technologii.

Nejlepszy ETF na sztuczną inteligencję

iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B7F)

Jako przykład funduszu ETF na AI wybraliśmy fundusz, który posiada szeroki wybór spółek i koncentruje się na automatyzacji. iShares Automation & Robotics to ETF śledzący indeks STOXX Global Automation & Robotics, który ma na celu odzwierciedlenie jego zwrotów. Bieżąca opłata za zarządzanie dla tego ETF wynosi 0,4% rocznie.

Poniżej znajdziesz pięć głównych spółek w portfelu funduszu oraz ich wagi:

  • Intel: 1,54%
  • Advantest: 1,52%
  • NVIDIA: 1,50%
  • Splunk: 1,48%
  • Lattice Semiconductor: 1,48%
Graf ETF: iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B7F)
Wykresy iShares Automation & Robotics UCITS ETF od 06.2022 do 06.2023

Podsumowanie

Inwestowanie w ETF na sztuczną inteligencję oferuje inwestorom możliwość skorzystania z fenomenu AI jako obiecującej technologii, która w ostatnim czasie wywiera wysoki wpływa na wszystkie branże, w tym sektor finansowy. Fundusze ETF na AI oferują możliwość interesującej dywersyfikacji portfela, wygodę i wiedzę profesjonalnych zarządzających funduszami.

Ryzyko koncentracji w sektorze AI oraz możliwość powstania bańki spekulacyjnej, jej pęknięcia jest znaczące. Należy wziąć pod uwagę, że może ono prowadzić do utraty kapitału i zaufania inwestorów. Istotne jest zrozumienie tego ryzyka i dokonanie właściwych wyborów oparciu o indywidualne cele inwestycyjne.

Przeczytaj także:

Źródła użyte w artykule:

LYNX: Beste AI-ETF’s: beleggen in kunstmatige intelligentie (23. 6. 2023); lynx.nl/beurs/beurs-koersen/etf/beste-etfs/beste-ai-etfs/

Informacje o produkcie:

iShares Automation & Robotics UCITS ETF – Kluczowe informacje o produkcie z artykułu znajdziesz tutaj. Dokument KID w formacie PDF znajdziesz tutaj.

Chcesz handlować na giełdzie?

Otwórz konto za pośrednictwem online brokera LYNX. Handluj akcjami, opcjami, kontraktami futures lub inwestuj w fundusze ETF. A wszystko w ramach jednego rachunku inwestycyjnego. Dowiedz się więcej o online brokerze LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart