Interesuje cię handel na giełdzie? Chciałbyś handlować na rynku finansowym, ale nie uśmiecha ci się spędzanie całych dni z nosem w wykresach cenowych? Inwestycje długoterminowe niezbyt do ciebie przemawiają?

Na szczęście istnieje taki styl handlu, który pozwala na aktywny trading, pozostawiając wystarczająco dużo czasu na pracę, hobby i rodzinę. Poznaj z nami tajniki handlu swingowego.  Zapoznaj się z tym stylem handlowym i dowiedz się, czym się charakteryzują transakcje swingowe.

W artykule przybliżymy ci zalety i wady tego podejścia, a nawet zdradzimy pomysł na prostą strategię swingową.

W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej następującym kwestiom:
 1. Czym jest handel swingowy (swing trading)
 2. Swing trading a znaczenie wsparcia oraz opor
 3. Handel swingowy a definiowanie trendu
 4. Zalety handlu swingowego
 5. Wady handlu swingowego
 6. Pomysł na prostą strategię swingową
 7. Dodatkowe wskazówki, które pozytywnie wpłyną na twój swing trading
 8. Handel swingowy w LYNX

Czym jest handel swingowy (swing trading)

 

Żeby zrozumieć istotę handlu swingowego, dobrze jest w pierwszej kolejności przypomnieć sobie, czym są day trading oraz inwestycje długoterminowe.

Przy daytradingu nie utrzymujemy otwartych pozycji przez noc. Otwieramy i zamykamy pozycję podczas jednej sesji giełdowej. Daytrader pracuje więc na bazie ruchów rynkowych, mających miejsce w ciągu jednego dnia.

Przy tym stylu wykorzystywany jest nierzadko krótszy timeframe, kiedy trader najczęściej posiłkuje się wykresami minutowymi lub godzinowymi. Sama transakcja może trwać od kilku sekund do kilku godzin.

Przeczytaj również: Daytrading – wszystko, co musisz wiedzieć!

Inwestowanie długoterminowe jest z kolei stylem handlowym, w którym pozycje utrzymuje się miesiące, a nawet lata. Tacy inwestorzy skupiają się na stworzeniu długoterminowego portfela inwestycyjnego, a przy tym często przykładają dużą wagę do analizy fundamentalnej narzędzi inwestycyjnych, które wybierają do swojego portfela.

Wśród światowej sławy inwestorów zajmują się tym na przykład Benjamin Graham czy Warren Buffett. Obydwaj guru inwestycyjni wierzyli, że krótkoterminowe ruchy na giełdzie są często nieprzewidywalne i przypadkowe.

Ważne, by skupić się na dokładnej analizie wartości firmy i planować inwestycje w dłuższym horyzoncie czasowym. Buffet znany jest z tego, że najchętniej utrzymywałby wybrane akcje na zawsze, gdyby było to możliwe.

Handel swingowy znajduje się gdzieś pomiędzy tymi dwoma wspomnianymi podejściami. Swing trading polega na uchwyceniu ruchów cen, które mają miejsce w dłuższym niż jednodniowy horyzoncie czasowym, ale pozycje utrzymywane są krócej niż podczas inwestowania długoterminowego.

Częstotliwość wejść i wyjść jest co do zasady niższa niż u daytradera, ale wyższa niż u inwestora długoterminowego. Podczas swing tradingu poszczególne transakcje mogą trwać od kilku dni do kilku tygodni czy miesięcy.

Należy mieć na uwadze, że poszczególne strategie handlowe niejednokrotnie się przenikają i nie mają jasno określonych granic. Swing trader też może planować swoje posunięcia, bazując na dziennych ruchach cenowych albo utrzymywać pozycje przez bardzo długi czas.

Przeczytaj także: Giełda dla początkujących: W co inwestować?

Jednak trader swingowy zazwyczaj celuje w zyski większe niż średni dzienny przedział cenowy. Można zajmować zarówno pozycje długie (kupno), jak i krótkie (sprzedaż). Jednymi z najpopularniejszych wśród swing traderów produktów są przede wszystkim akcje i futures.

Swing trading opiera się na założeniu, że rynek, na którym handlujemy ma odpowiednią zmienność i stwarza określone swingi (czyli swego rodzaju „fale”). Właśnie te fale próbuje dostrzec i wykorzystać w handlu swing trader.

Trend wzrostowy rzadko porusza się bowiem po linii prostej.  Długotrwałemu wzrostowi ceny towarzyszą krótkotrwałe spadki i okresy konsolidacji. Podobnie wygląda to przy trendach spadkowych. Ruchy cenowe pod postacią fal stwarzają możliwość rozpoczęcia swing tradingu.

Swing trading a znaczenie wsparcia oraz oporu

Poziomy wsparcia i oporu odgrywają znaczącą rolę w analizie technicznej i znajdują zastosowanie nie tylko w swing tradingu. Jednak to one właśnie pomagają w swing tradingu przewidywać poszczególne swingi, a także ich przebieg.

Czym jest wsparcie?

Poziom wsparcia to poziom cenowy, na którym cena zaczyna rosnąć. Powodem jest duża ilość zleceń kupna w danym obszarze cenowym. Ogólnie rzecz biorąc, im więcej razy dany poziom cenowy zostaje przetestowany, tym większe jest znaczenie danego wsparcia. Jeśli ten poziom zostanie przebity w dół, wówczas dany poziom cenowy zmienia się w poziom oporu.

Czym jest opór?

Poziom oporu to poziom cenowy, na którym cena odbija się w dół. Jest przeciwieństwem poziomu wsparcia. Powodem konkretnego odbicia jest duża ilość zleceń sprzedaży w danym obszarze cenowym. W przypadku oporu również obowiązuje zasada, że im więcej prób przebicia w górę wytrzyma, tym większe znaczenie dla traderów ma dany poziom oporu. Po przebiciu poziomu oporu w górę zamienia się on w obowiązujący poziom wsparcia.

 

W uproszczeniu, poziomy wsparcia i oporu określają na wykresie obszar, z którego cenie trudno jest się „wydostać”. Jeśli ostatecznie dojdzie do przebicia poziomu oporu w górę, można oczekiwać, że jeśli cena w tym obszarze ponownie spadnie, będzie mieć wówczas podobny problem z „wydostaniem się” w dół (opór zmienił się we wsparcie).

To właśnie wykorzystuje wielu traderów podczas handlu swingowego. Rozpoznają trend długoterminowy i śledzą obszar krótkotrwałych oporów. Kiedy tylko dany obszar zostanie przebity, nowo powstałe wsparcie wykorzystywane jest przez nich podczas planowania wejść oraz handlowania zgodnie z trendem długoterminowym.

Handel swingowy a definiowanie trendu

Jak wynika z dołączonej grafiki, trendowi cenowemu towarzyszą wzrosty i spadki cen, które często dosyć regularnie się powtarzają.

Wielu traderów kieruje się zasadą „trend is your friend” i w pierwszej kolejności na podstawie analizy technicznej określa trend długoterminowy. Następnie szukają możliwości handlowych na podstawie trwających krócej ruchów swingowych. Jak jednak właściwie określić, czy cena znajduje się w trendzie długoterminowym?

Jest wiele sposobów na zdefiniowanie trendu. Nie zapominajmy też o tym, że zawsze zależy to od wybranego przedziału czasowego. To, co wydaje się trendem długoterminowym na wykresie minutowym, może się okazać tylko krótkotrwałym wahaniem ceny, kiedy przyjrzymy się wykresowi godzinowemu. Ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć, że im wyższy timeframe, tym większa waga ewentualnego trendu. Zawsze jednak zależy to od konkretnego stylu handlu.

Trend odznacza się jednak co do zasady tym, że ruch cenowy tworzy nowe, wyższe szczyty (czerwona kropka na dołączonej grafice) oraz niższe dna (zielona kropka). Cena tworzy swingi o tendencji wzrostowej. Wielu swing traderów pomaga sobie podczas określania trendu oznaczeniem linii trendu, łączącej dna poszczególnych swingów. Dopóki cena znajduje się ponad tą linią, a linia jest rosnąca, trend pozostaje silny.

W ustaleniu kierunku i siły trendu pomaga nam również wiele wskaźników, wykorzystywanych przez traderów nie tylko podczas swing tradingu. Warto wspomnieć na przykład średnie kroczące, ADX i wskaźnik MACD. Jako ciekawostkę pokażemy sobie, jak łatwo określić trend, korzystając ze średnich kroczących.

Określenie trendu dla handlu swingowego za pomocą średnich kroczących

Średnia krocząca to średnia cena określonej ilości (popularne wartości to 50 i 200) ostatnio śledzonych odcinków cenowych. Na wykresie cenowym średnią kroczącą zaznacza się najczęściej krzywą.

Średnie kroczące wykorzystywać można na wiele sposobów. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o średnich kroczących, polecamy nasz szczegółowy artykuł.

Przeczytaj również: Top 7 strategii handlowych inwestorów odnoszących sukcesy

Tutaj jednak też pokażemy najprostszy sposób na zdefiniowanie trendu przy pomocy średniej kroczącej.

Dopóki cena znajduje się ponad średnią kroczącą, a krzywa jest rosnąca, mówimy o trendzie wzrostowym. Jeśli krzywa opada, a cena znajduje się pod nią, mówimy o trendzie spadkowym.

Zalety handlu swingowego

Teraz przyjrzyjmy się głównym korzyściom, jakie przynosi swing trading.  Każdy styl handlu ma swoje charakterystyczne cechy i zawsze zależy od charakteru tradera, jego wiedzy, możliwości czasowych oraz oczekiwań.

Więcej wolnego czasu dla ciebie

Jako główna zaleta swing tradingu często wymieniany jest fakt, że nie trzeba spędzać całego dnia na obserwowaniu wykresów cenowych. Daytrader często podejmuje decyzję na podstawie wykresów minutowych, co wymaga skupienia uwagi przez cały czas trwania sesji giełdowej. Musi on być przygotowany na szybkie reagowanie na ewentualne zmiany.

Strategie swingowe opierają się jednak często na pracy z wyższym timeframe’em. Daje to więcej czasu na planowanie transakcji. Sama transakcja swingowa również zazwyczaj trwa dłużej, a trader jedynie od czasu do czasu kontroluje otwartą pozycję.

Handel swingowy jest więc odpowiednią formą inwestowania na giełdzie dla ludzi pracujących na pełen etat, którzy mają czas na giełdę jedynie kilka godzin dziennie, czy nawet tygodniowo.

Zajmuj więcej pozycji naraz

Jak już wspominaliśmy, daytrader musi być przygotowany na szybkie reagowanie na zmiany na rynku. Handlując, powinien intensywnie obserwować wykresy cenowe. Powoduje to pewne ograniczenia. Żeby mieć swoje pozycje wciąż pod kontrolą, musi często korzystać z większej ilości monitorów, czy też z bardziej zaawansowanych platform handlowych.

W związku z tym, że swing trading jest spokojniejszy, traderowi zazwyczaj wystarczy jeden monitor, wykorzystywany do kontrolowania otwartych pozycji. Dużym wsparciem dla swing tradera są watchlisty, pozwalające w przejrzysty sposób monitorować najbardziej interesujące instrumenty finansowe.

Kolejnym narzędziem, dzięki któremu handel staje się wygodniejszy są inteligentne powiadomienia (alerty). Trader z wyprzedzeniem określa interesujące rynki i możliwości inwestycyjne.

Definiuje poziomy cenowe (na przykład już wspomniane poziomy wsparcia i oporu), przy których przebiciu byłby zainteresowany realizacją planowanej transakcji, a następnie ustawia alert, który go o takiej sytuacji powiadomi. Trader może później już tylko wprowadzić konkretne zlecenie w ramach swojej swingowej strategii handlowej.

Handel swingowy a zasada PDT?

Jeśli handlujesz na akcjach, na pewno już spotkałeś się z tą zasadą. Zasada Pattern Day Trader (PDT) Głosi, że jeśli wartość rachunku inwestycyjnego jest niższa niż 25 000 USD, trader może zrealizować tylko 3 transakcje dzienne w okresie 5 dni sesyjnych. Jeśli złamie tę zasadę, jego rachunek może zostać czasowo zablokowany nawet na 90 dni.

Swing trading akcji może być korzystną formą inwestowania w akcje dla traderów, których rachunek ma wartość niższą niż wspomniane 25 000 USD. Za handel jednodniowy uważa się bowiem zajmowanie takich pozycji, które zostają otwarte i zamknięte w ciągu jednego dnia sesyjnego.

Handel swingowy odbywa się natomiast co do zasady w szerszych niż jeden dzień ramach czasowych. Zasada PDT nie stanowi dla strategii swingowej takiego problemu, jaki stanowi dla wielu traderów z niewielkimi rachunkami, którzy praktykują daytrading.

Handel swingowy pozwala na celowanie w wyższe zyski

Jeśli zdecydujemy się na handel jednodniowy, nierzadko ogranicza nas dzienny zakres cenowy. Innymi słowy: cena ma ograniczony czas na wykonanie jakiegoś interesującego ruchu cenowego.

Swing trading zapewnia ten komfort, że mamy czas, by poczekać na ciekawy ruch cenowy. Jeśli uda nam się dobrze zająć pozycję, a cena pójdzie w korzystnym dla nas kierunku, dany ruch może trwać nawet kilka dni czy miesięcy. Potencjalny zysk może więc wielokrotnie przewyższyć kwotę, którą pierwotnie zaryzykowaliśmy. W tym kontekście często pojawia się pojęcie Risk Reward Ratio.

Czym jest Risk Reward Ratio (RRR)?

Risk Reward Ratio wskazuje stosunek naszego ryzyka związanego z przeprowadzeniem transakcji a potencjalnym zyskiem. Jeżeli Risk Reward Ratio wynosi 1:1, a skuteczność naszych transakcji to 50%, oznacza to, że w perspektywie długoterminowej nasza strategia nie generuje żadnych zysków. Jednocześnie nie przynosi też strat (w przykładu nie uwzględniono prowizji i ewentualnych kosztów dodatkowych).

Jeśli chcemy jako traderzy osiągać zyski, skuteczność naszych transakcji przy wspomnianym stosunku powinna przewyższać 50%. Oczywiście jeśli uda nam się zrealizować transakcje, z których zysk wielokrotnie przekroczy ryzyko na transakcję, skuteczność naszych transakcji może być nawet niższa niż 50%.

W tabeli pokazujemy, jaka minimalna skuteczność jest konieczna przy konkretnych stosunkach RRR, aby nasza strategia nie przynosiła strat (wyliczenia nie uwzględniają prowizji):

Risk Reward RatioProcent zyskownych transakcji
1:109 %
1:517 %
1:325 %
1:233 %
1:150 %
2:167 %
3:175 %
5:183 %
10:191 %
Jak pokazuje tabela, jeśli uda ci się osiągać dwukrotnie wyższe zyski na transakcję (Risk Reward Ratio 1:2), to wystarczy, że będziesz miał skuteczność na poziomie nieco ponad 33%, żeby twoja strategia przynosiła zyski w perspektywie długoterminowej. Celem każdego tradera jest oczywiście osiąganie wysokiej skuteczności u wysokiego RRR.

Naturalnie nie zawsze jest łatwo dojść do sytuacji, w której nasze zyski wielokrotnie przewyższają zainwestowaną sumę. Do tego potrzebny jest duży ruch cenowy albo ewentualnie doskonale zaplanowane wejście oraz rozsądny poziom ryzyka. I właśnie swing trading oferuje takie możliwości, zwłaszcza jeśli uda się złapać silny trend.

Wady handlu swingowego

Tak jak każda strategia, ta również ma swoje wady mogące stanowić problem dla niektórych traderów.

Ryzyko przy pozycjach otwartych przez noc

Mimo że handel swingowy w porównaniu z daytradingiem uznawany jest za mniej stresujący, ma dla wielu pewną dużą wadę. Transakcje swingowe trzeba często utrzymywać otwarte przez noc.

Dla wielu traderów może to oznaczać stresującą sytuację, w której w nocy nie mają swoich pozycji pod kontrola. Nieustanna konieczność kontrolowania swoich pozycji niespecjalnie idzie w parze z porządnym snem i odpoczynkiem.

Ponadto giełda ma też swoje godziny otwarcia i często może się zdarzyć różnica pomiędzy aktualną ceną otwarcia a ceną zamknięcia z poprzedniego dnia. W takiej sytuacji mówimy o tzw. lukach cenowych.

Przeczytaj również: Handel przy wykorzystaniu luk cenowych: Zagrożenie czy okazja?

Mogą one powstawać na przykład w wyniku nieoczekiwanego zdarzenia, które miało miejsce w okresie, kiedy rynki były zamknięte, a cena zareagowała na nie zaraz po otwarciu giełdy. Luki mogą być wzrostowe albo spadkowe.

Luka może zaburzyć naszą transakcję swingową polegającą na zajęciu długiej pozycji w taki sposób, że giełda zostanie otwarta głęboko poniżej ceny, która – jak zakładaliśmy – w razie niekorzystnego rozwoju pokryje naszą stratę. Podobne ryzyko ponosimy również podczas zajmowania krótkich pozycji.

Jeśli zdecydujesz się na handel swingowy, szczegółowo rozważ wszelkie możliwe czynniki ryzyka. A przede wszystkim zastanów się, czy jesteś typem tradera, któremu nie przeszkadza utrzymywanie pozycji otwartych również poza oficjalnymi godzinami otwarcia giełdy.

Swingowa strategia handlowa wymaga cierpliwości

Nie zrozum tego źle, swing trading oferuje wiele dobrych możliwości transakcyjnych. Na te możliwości trzeba jednak często poczekać i wykazać się cierpliwością. Może to stanowić problem dla wielu niecierpliwych traderów.

Wielu traderów lubi, kiedy coś się dzieje i najchętniej realizowaliby transakcje codziennie. Doświadczony swing trader wie, że transakcje trzeba uważnie planować i czekać na odpowiedni moment na zajęcie pozycji. Jemu jednak również może się zdarzyć, że przegapi szansę na dobre wejście, która pojawia się tylko raz na kilka dni czy tygodni.

Właśnie świadomość tego, że kolejna okazja może się pojawić dopiero po dłuższym czasie powoduje, że traderzy zajmują pozycje, które nie są aż tak korzystne i nie stanowią aż takiej szansy na zysk. Przy swing tradingu obowiązuje zasada, że mniej czasem znaczy więcej i bardzo istotna jest cierpliwość.

Transakcje swingowe i konieczność większych stop-lossów

Wspominaliśmy na początku, że jedną z cech handlu swingowego jest fakt, że często celujemy w zyski przewyższające średni dzienny zakres cenowy. W ten sposób pozostawiamy cenie wystarczającą przestrzeń na wykonanie większego ruchu.

Ma to jednak oczywiście również wady. Przy każdej transakcji musimy się liczyć z tym, że cena wykona ruch przeciwko nam zanim skieruje się w pożądanym przez nas kierunku. Daytrader może pozwolić sobie na ustawianie zleceń stop-loss na styk. Swing trader powinien ustalać takie zlecenie stop-loss, które da cenie pewną przestrzeń i nie pozwoli go „wyrzucić” podczas krótkotrwałej korekty czy ruchu w przeciwną stronę.

Strategie swingowe planowane są też często na wyższy timeframe (na przykład wykres godzinowy albo dzienny). Należy więc liczyć się z większym zakresem cen, planując ryzyko, którym obarczona będzie nasza transakcja. I zawsze dbać o to, by wysokość zysku na transakcje zgadzała się z ustalonymi przez nas zasadami money managementu.

Pomysł na prostą strategię swingową

Istnieje nieskończona ilość swingowych strategii handlowych i wszystko zależy od indywidualnych preferencji oraz doświadczenia tradera. Jeśli jednak dopiero zaczynasz ze swing tradingiem, pamiętaj proszę, że w prostocie tkwi siła.

Już wspominaliśmy, że podczas swing tradingu wielu traderów postępuje w taki sposób, że najpierw definiuje trend długoterminowy, a następnie ustala moment wejścia na podstawie krótkoterminowych wahań oraz poziomów wsparcia i oporu.

Wyjaśniliśmy też, jak zdefiniować trend długoterminowy oraz poszczególne poziomy wsparcia i oporu. Teraz przyjrzyjmy się konkretnemu przykładowi, jak można tę wiedzę wykorzystać w praktyce.

Na grafice widoczny jest trend wzrostowy. Czarne linie ze strzałkami oznaczają znaczące poziomy wsparcia, które się sprawdziły i od których cena odbiła się w górę. Zauważ, że poziomy te najpierw pełniły rolę oporu, a cena miała problem z przebiciem się przez ten obszar w górę.

Szara linia również przedstawia opór, który po przebiciu przekształcił się we wsparcie i mógłby stać się interesującą możliwością do planowania naszego wejścia w punkcie A. Nasz stop-loss moglibyśmy umiejscowić na poziomie (albo zaraz pod nim) ostatniego obowiązującego poziomu wsparcia.

Gdybyśmy na przykład umieścili stop-loss na poziomie poprzedniego wsparcia, wejście w punkcie A zakończyłoby się stratą. W punkcie B transakcja byłaby jednak skuteczna, a nam udałoby się wejść w istniejący trend. Zysk można zatem realizować na poziomie aktualnego oporu albo ewentualnie postępować w zgodzie z Risk Reward Rate.

Zauważ, że sukces albo brak sukcesu naszej transakcji zależy nie tylko od poziomu wejścia, lecz także od umiejscowienia stop-lossu, ewentualnie właściwego profit targetu.

Decyzja, gdzie dokładnie umieścić zlecenie stop-loss, a gdzie zrealizować zysk, zależy tylko od ciebie. W tradingu nic nie działa na 100% i każdy trader wykorzysta dana strategię nieco inaczej. Wszystko zależy od twoich indywidualnych preferencji, doświadczeń, money managementu i cierpliwości. Tolerancja ryzyka również odgrywa tu swoja rolę.

Metoda, w której definiuje się trend długoterminowy i planuje swoje wejścia oraz wyjścia na podstawie swingów i krótkotrwałych wsparć i oporów może być ważnym narzędziem w przeprowadzaniu skutecznych transakcji. Konieczne jest jednak oswojenie danego stylu handlu i dostosowanie go do swoich wymagań.

Z tego powodu dobrze jest najpierw wypróbować poszczególne transakcje „na brudno” na rachunku demo i opracować strategię handlową, którą da się zrealizować także podczas rzeczywistych transakcji.

Zarysowaną strategię traktuj proszę raczej jako inspiracje do wykorzystania nabytej wiedzy, na podstawie której możesz zacząć testować swoje transakcje i budować strategię handlową.

Dodatkowe wskazówki, które pozytywnie wpłyną na twój swing trading

Jak już wspominaliśmy, handel swingowy jest dostępną formą handlu na giełdzie nawet dla traderów, którzy nie mogą sobie pozwolić na całodzienne śledzenie rynku.

Znasz już główne zalety i wady tego podejścia. Pokazaliśmy ci też, co trzeba śledzić na wykresach i jakie metody najchętniej stosują swing traderzy.

Teraz chcielibyśmy zaoferować kilka wskazówek, jak zostać lepszym swing traderem.

Wycyzeluj swoją strategię swingową dzięki backtestingowi i paper tradingowi

Backtesting to metoda wykorzystywana przez traderów do odnalezienia swojego stylu handlowego i strategii. Polega na analizie danych archiwalnych. Pamiętaj, że to, jak cena zachowywała się w przeszłości nie mówi nic o tym, jak się zachowa w przyszłości.

Mimo to backtesting jest przy swing tradingu uzasadniony. Na archiwalnych danych i wykresach możesz bowiem „potrenować” poszczególne transakcje i na podstawie zaobserwowanych wartości i wyników dostosować swoją strategię swingową.

Uzyskasz w ten sposób lepsze wyobrażenie o tym, jaka może być skuteczność twojej strategii, ewentualnie jak dokładnie zaplanować swoje wejścia i wyjścia. Backtesting pomoże ci ukształtować swoje podejście oraz strategię handlową. Archiwalne dane dzienne są ponadto zazwyczaj łatwo dostępne. Jeśli nie jesteś pewien, czy twój broker dysponuje danymi archiwalnymi o danym instrumencie, spróbuj się z nim skontaktować za pośrednictwem wsparcia klienta.

Im więcej transakcji przeprowadzisz podczas backtestingu, tym lepiej dla ciebie. Warto poddawać backtestingowi różne lata i okresy, ponieważ rynki w poszczególnych latach i ich fazach zawsze zachowują się nieco inaczej. Żeby twoja strategia okazała się skuteczna, powinna się sprawdzać w różnych warunkach.

Paper trading jest z kolei metodą, przy której trader testuje swoją strategię w czasie rzeczywistym na aktualnych wykresach, ale wciąż jest to tylko symulacja i analiza bez wprowadzania zleceń transakcyjnych. Jest to swego rodzaju handel „na brudno”. Paper trading to taka ostatnia faza przygotowawcza przed handlem na żywo. Można dzięki niemu sprawdzić, jak wygląda możliwość realizacji twojej strategii swingowej i planu handlowego w danym czasie.

Faza ta jest również istotna ze względu na to, że daje możliwość zapoznania się w pełni z platformą i narzędziami, które wykorzystujesz podczas handlu. Dobrze jest wiedzieć, jak wprowadzać konkretne zlecenia transakcyjne i jak otwierać oraz zamykać pozycje, zanim zacznie się handlować z wykorzystaniem realnych pieniędzy.

Backtesting i paper trading są ważna zwłaszcza dla początkujących traderów, ale faza ta nie powinna trwać zbyt długo. Trzeba płynnie i ostrożnie przejść do rzeczywistego handlu, ponieważ dopiero w jego trakcie ujawnią się w pełni wszystkie emocje związane z ryzykowaniem rzeczywistych pieniędzy.

Planuj swoje wejścia i wyjścia

Jak pokazaliśmy, właściwe zaplanowanie wejścia jest ważne przy swing tradingu. Podobnie jak odpowiednie ustawienie zlecenia stop-loss i ewentualnego poziomu realizacji zysku.

Przed każdą transakcją powinieneś mieć jasność, jak postąpisz, jeśli cena poruszać się będzie w korzystną dla ciebie stronę i odwrotnie. Dlatego powinieneś zawsze trzymać się swoich zasad money managementu i mieć jasno określone zasady swojego swing tradingu.

Wielu traderów prowadzi w tym celu dziennik transakcyjny, w którym zapisują istotne dane o konkretnych transakcjach. Dziennik zawiera często również informację, czy udało im się zrealizować plan handlowy albo dlaczego się to nie udało.

To, w jaki sposób będziesz dziennik prowadzić, zależy wyłącznie od ciebie, ale odpowiednio prowadzony dziennik transakcyjny powinien zawierać przynajmniej te dane.

 • Rynek, na którym odbywa się trading
  Data i czas wejścia
  • Typ pozycji (long czy short)
  • Wielkość pozycji
  • Cena wejścia
  • Planowany stop loss
  • Planowany profit target
  • Data i czas wyjścia
  • Cena wyjścia
  • Zrealizowany zysk lub poniesiona strata

Dziennik transakcyjny jest ważny zwłaszcza dla początkujących traderów, ponieważ umożliwia im uczenie się na własnych błędach, a tym samym ulepszanie swoich transakcji i strategii swingowych.

Naucz się wykorzystywać watchlisty, screenery i alerty

Trader musi rozważnie planować swoje transakcje swingowe. Na właściwą okazję trzeba czasem czekać nawet kilka dni czy tygodni, zanim rynek zaoferuje nam idealną możliwość wejścia.

Wielu traderom zdarza się jednak w tym czasie stracić czujność i stracić nadarzającą się okazję. Giełda po prostu obfituje w taką ilość wydarzeń, że nie jesteśmy w stanie wyłapać każdej możliwości inwestycyjnej.

Staraj się jednak wyprzedzać ją o krok. Naucz się wykorzystywać narzędzia, które zaoszczędzą mnóstwo twojej pracy i czasu. Upewnij się u swojego brokera, czy twoja platforma handlowa zapewnia możliwość tworzenia watchlist i alertów.

Watchlista pomoże ci zorientować się we wszystkich aktualnych potencjalnych możliwościach. Alert dodatkowo przypomni ci o tych możliwościach. Screener możesz wykorzystywać do filtrowania możliwości zgodnie z ustalonymi przez siebie kryteriami.

Jeśli nauczysz się właściwego korzystania z tych narzędzi, handel swingowy stanie się dla ciebie mniej wymagający czasowo, a ponadto nie będzie cię już omijało tak wiele swingowych transakcji.

Bądź cierpliwy!

Tak, to strasznie banalna porada, ale przy swing tradingu trzeba wciąż podkreślać, że na odpowiednie transakcje trzeba poczekać oraz dać im wystarczająco dużo czasu i przestrzeni.

Zajmuj tylko takie pozycje, które są zgodne z twoją strategią swingową. Jeśli umknie ci jakaś możliwość, nie próbuj zająć pozycji za wszelką cenę, jeśli ewentualne wejście przestało spełniać twoje kryteria. Poczekaj na kolejne możliwości.

Jeśli zajmiesz pozycję, nie działaj w pośpiechu. Trzymaj się swojego planu i strategii. Transakcje swingowe potrzebują czasu i przestrzeni. Pozwól pracować pozycji na swoją korzyść i nie daj się wyprowadzić z równowagi krótkotrwałym wahaniom i „szumowi” cenowemu.

Handel swingowy w LYNX

Jeśli zainteresował cię handel swingowy, możesz skorzystać z doskonałej oferty spółki LYNX. Niezależnie od tego, czy jesteś daytraderem, czy może inwestorem długoterminowym, możesz skorzystać z doskonałej oferty spółki  LYNX, ponieważ umożliwimy ci handel na akcjachETF, futuresopcjachCFD, czy na forex po korzystnych prowizjach.

W LYNX możesz dokonywać transakcji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem naszych profesjonalnych platform. Ponadto regularnie przygotowujemy dla ciebie nasze profesjonalne webinary szkoleniowe. Oprócz tego regularnie publikujemy dla ciebie analizy rynku i newsy ze świata inwestycji w ramach naszego Portalu informacyjno-edukacyjnego LYNX.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny akcji lub ceny ETF na euro? Skorzystaj więc z przelicznika walut obsługującego ponad 130 walut. W razie jakichkolwiek wątpliwości, możesz bezpłatnie skorzystać z naszej Obsługi Klienta.

Darmowy e-book inwestycyjny

14 praktycznych wskazówek, jak stać się lepszym inwestorem i uniknąć klęski na giełdzie.

 • Podaj swoje dane, aby otrzymać bezpłatny e-book

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart