Zastanawiasz się, jak w pełni wykorzystać potencjał swojego portfela papierów wartościowych i dodatkowo zarabiać, nie sprzedając akcji? Jedną z nieoczywistych metod może być wypożyczanie akcji, które posiadasz w zamian za odsetki.

W artykule piszemy na czym polega wypożyczanie akcji oraz przedstawiamy związane z tym korzyści i potencjalne ryzyka. Jeśli szukasz brokera do handlu akcjami, kliknij tutaj.

SYEP: Jak zarabiać wypożyczając akcje?

Program wypożyczania akcji SYEP (z ang. Stock Yield Enhancement Program) oferuje inwestorom możliwość generowania dodatkowego dochodu z portfela inwestycyjnego. Udział w programie wypożyczania papierów wartościowych oznacza zgodę na wypożyczanie swoich papierów wartościowych stronom trzecim, które mogą wykorzystać je do krótkiej sprzedaży. W zamian, inwestorzy, którzy “użyczają” swoich akcji, otrzymują wynagrodzenie w postaci naliczanych codziennie odsetek w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe oprocentowania dla pożyczek papierów wartościowych.

Stawka rynkowa oprocentowania dla pożyczek papierów wartościowych waha się w zależności od podaży i popytu i może wynosić od 0,2 do nawet kilkudziesięciu procent w skali roku. Wynagrodzeniem należnym za wypożyczenie akcji inwestorzy dzielą się z brokerem, który pośredniczy w przekazywaniu akcji oraz gwarantuje bezpieczeństwo i zwrot wypożyczonych papierów wartościowych. Na rachunku inwestora wypożyczającego akcje zostaje zdeponowane zabezpieczenie gotówkowe w wysokości co najmniej 102% wartości wypożyczonych papierów wartościowych. Wartość tego zabezpieczenia jest codziennie aktualizowana tak, aby prawidłowo odzwierciedlać wartość wypożyczonych akcji.

Zalety Stock Yield Enhancement Program

Największą zaletą uczestnictwa w programie wypożyczania papierów wartościowych jest możliwość otrzymania dodatkowego dochodu bez konieczności sprzedaży akcji. To oznacza dużo bardziej efektywne wykorzystanie portfela inwestycyjnego. Ponadto wypożyczanie papierów wartościowych przyczynia się do większej płynności na rynku. W LYNX, rejestracja w programie SYEP jest łatwa, a po aktywacji nie musisz się już o nic martwić, ponieważ wypożyczanie papierów wartościowych z Twojego portfela odbywa się automatycznie.

SYEP: co należy wiedzieć

W tego typu programach zawsze istnieje ryzyko, że kontrahent (strona wypożyczająca papiery wartościowe w celu krótkiej sprzedaży) nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań czyli zapłaty odsetek oraz zwrotu papierów wartościowych. Właśnie dlatego wybór renomowanego i stabilnego brokera, który zagwarantuje bezpieczeństwo (m.in. w postaci depozytu gotówkowego w wysokości równej co najmniej wartości wypożyczanych akcji) całej transakcji, jest kluczowy. W LYNX, wypożyczone papiery wartościowe są objęte zabezpieczeniem w wysokości od 102% do 105% ich wartości rynkowej.

Należy pamiętać, iż wypożyczone papiery wartościowe są w głównej mierze wykorzystywane do krótkiej sprzedaży, co może wpływać na obniżenie ich wartości rynkowej. Ponadto, na czas wypożyczenia akcji, inwestor traci prawo głosu na walnym zgromadzeniu spółki, która jest emitentem akcji.

Program wypożyczania papierów wartościowych w zamian za odsetki nie musi wyglądać tak samo u każdego brokera. Oceniając jego warunki, warto zwrócić uwagę na szerokość oferty papierów wartościowych dostępnych do wypożyczenia. Tutaj zwykle możemy założyć, że im szerszy zakres papierów wartościowych dostępnych do wypożyczenia, tym lepiej. 

Stock Yield Enhancement Program: Praktyczny przykład

Zobaczmy, jak przebiega proces wypożyczenia akcji w praktyce. Załóżmy, że inwestor decyduje się wziąć udział w programie wypożyczania papierów wartościowych i wypożycza 1 000 akcji spółki XYZ po cenie 10 USD za akcję. Łączna wartość wypożyczanych akcji wynosi zatem 10.000 USD. Przy rocznej stawce oprocentowania w wysokości 10%, inwestorowi należy się wynagrodzenie w wysokości 2,77 USD dziennie (zakładamy, że rok ma 360 dni) za wypożyczenie swoich akcji. Należną kwotą wynagrodzenia inwestor dzieli się jednak z brokerem po połowie. To oznacza, że otrzymuje on na swój rachunek codziennie 1,385 USD jako końcowe wynagrodzenie od wypożyczonych akcji.

W ten sposób, inwestorzy mogą czerpać korzyści ze swojego portfela akcji, uzyskując dodatkowy dochód bez konieczności sprzedaży swoich akcji.

Wypożyczanie akcji poprzez LYNX

Za pośrednictwem LYNX, klienci mogą uczestniczyć w programie wypożyczania akcji SYEP (z ang. Stock Yield Enhancement Program). Program jest dedykowany posiadaczom rachunku margin, jak również rachunku gotówkowego o wartości powyżej 50 000 USD. Rejestracja w programie SYEP poprzez platformę LYNX+ jest szybka i wygodna.

Program SYEP umożliwia wypożyczanie akcji, akcji uprzywilejowanych oraz funduszy ETF w USA, Europie, Hongkongu i Kanadzie. W USA, program SYEP obejmuje również akcje rynków OTC oraz obligacje korporacyjne.

Uczestnik może zrezygnować z programu w dowolnym momencie, także wtedy, gdy jego akcje są wypożyczone. Więcej informacji na temat informacji na temat aktywacji SYEP i szczegółów samego programu znajdziesz tutaj.

Przeczytaj także:

Źródła użyte w artykule:

LYNX [online]: Maximaliseer uw portefeuille: gids voor het uitlenen van effecten. Opublikowano 11. 03. 2024. Artykuł znajdziesz tutaj.

Použité zdroje:

LYNX: Maximaliseer uw portefeuille: gids voor het uitlenen van effecten (13.03.2024); www.lynx.be/beurs/trading/leren-beleggen-traden/stock-yield-enhancement-program/

LYNX: Jak działa wypożyczanie papierów wartościowych w ramach programu SYEP? (13.03.2024); www.lynxbroker.pl/info/stock-yield-enhancement-program/

InteractiveBrokers: Browse Our FAQs (13.03.2024); www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=46352&article=31754201

Chcesz łatwo, szybko i profesjonalnie handlować akcjami?

Inwestuj w akcje za pośrednictwem LYNX. Jako renomowany online broker umożliwiamy Ci handel akcjami bezpośrednio na światowych giełdach. Więcej informacji na temat brokera internetowego LYNX można znaleźć tutaj: Broker do handlu akcjami

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart