W czasach, kiedy ceny akcji podlegają gwałtownym wahaniom, a indeksy giełdowe mają tendencję spadkową, inwestorzy koncentrują się na defensywnych, antycyklicznych akcjach stabilnych spółek.  Cykliczne, wzrostowe akcje, takie jak na przykład akcje spółek z sektora półprzewodników albo software’u w chmurze są natomiast często porzucane przez inwestorów w bardziej chaotycznych fazach rynku, co zwykle powoduje łańcuch spadków wartości tych akcji.

W przypadku wyraźnego przesunięcia w stronę akcji defensywnych traderzy mówią o działaniach „risk-off“, natomiast zwracanie się w stronę akcji cyklicznych jest analogicznie nazywane działaniem „risk-on“. Akcje defensywne są pożądane zasadniczo głównie wtedy, kiedy najważniejsi inwestorzy dostrzegają ryzyko spadków i obawiają się krachu na giełdzie.

Ponadto stopa zwrotu z dywidend z akcji defensywnych jest wysoka w porównaniu z odsetkami od obligacji. Akcje defensywne oferują również coś, czego nie dają obligacje. Akcje defensywne dają możliwość osiągania korzyści ze stabilnego wzrostu dywidend i z zysku.

W poniższym artykule zaprezentujemy 9 akcji antycyklicznych, które mogą efektywnie zabezpieczyć twój portfel inwestycyjny w okresie niepewności na giełdzie.

anticyklické, defenzivní akcie

W poniższym artykule przeczytasz:
 1. Czym są akcje defensywne?
 2. Czy nadchodzi koniec ery wzrostu spółek technologicznych?
 3. Odwrócona struktura przychodów: Eksperci sądzą, że zbliża się spowolnienie gospodarcze
 4. Inwestorzy koncentrują się na akcjach antycyklicznych, odpornych na cykle gospodarcze
 5. Spółki cykliczne korzystają z etapu ożywienia
 6. Wiele produktów jest niezbędnych nawet w czasach kryzysu
 7. Zdefiniowanie akcji antycyklicznych może być trudne
 8. Monitoruj ryzyka właściwe dla danej branży
 9. Najlepsze akcje antycykliczne w 2020 roku
 10. Handluj akcjami antycyklicznymi z LYNX

Czym są akcje defensywne?

Istnieją różne definicje akcji defensywnych. Jedną z cech akcji defensywnych jest fakt, że funkcjonują dobrze nawet w okresie recesji albo załamania gospodarczego.

Ponadto akcje defensywne nie są zmienne. Wadą jest stosunkowo duży wzrost cen akcji w ciągu kilku ostatnich lat. Wahania ceny akcji można mierzyć za pomocą współczynnika beta.

Współczynnik beta określa korelację między zmiennością akcji a indeksem. Akcje defensywne są dlatego ogólnie mniej zmienne niż rynek, co również wyjaśnia ich defensywny charakter. Mniejsze ruchy nie są jednak jedynym istotnym aspektem. Ruch odmienny od ruchu całego rynku w czasie recesji również jest ważny, dlatego też określany jest współczynnik beta.

Obecnie, w czasie utrzymujących się niskich stóp procentowych inwestycja w akcje o cechach defensywnych jest atrakcyjna. Oprócz zazwyczaj corocznego zysku z dywidendy akcje defensywne zapewniają większą pewność. Owa pewność oznacza, że w niektórych sytuacjach akcje defensywne zachowują się podobnie do obligacji.

Niektóre spółki nie obniżały dywidendy od wielu dziesięcioleci, a istnieją nawet spółki z długą historią podwyższania dywidend.

Czy nadchodzi koniec ery wzrostu spółek technologicznych?

Polityka monetarna była bardzo ekspansywna w ostatnich latach i światowa gospodarka rozwijała się całkiem dobrze. W takich okolicznościach głównie akcje technologiczne z ich znaczącym wzrostem zysków stanowiły siłę napędową giełd.

Inwestorzy nie mieli w ostatnich latach zbyt wielu powodów do inwestowania w akcje defensywne, takie jak akcje spółek prowadzących działalność w branży towarów użytkowych czy telekomunikacyjnej

Akcje wzrostowe nie były wyceniane tak wysoko od czasu bańki internetowej 18 lat temu. Od jesieni  2018 roku wszystko jednak wskazuje na to, że czas akcji cyklicznych dobiega końca. Wahania na giełdach całego świata są coraz wyraźniejsze i kilka dotychczas uprzywilejowanych akcji wzrostowych, takich jak Netflix czy Nvidia pozostaje w tyle za rynkiem

Odwrócona struktura przychodów:  Eksperci sądzą, że zbliża się spowolnienie gospodarcze

Oprócz tego pojawia się coraz więcej głosów przestrzegających przed spowolnieniem wzrostu gospodarczego czy wręcz kryzysem gospodarczym. Mogła by na to wskazywać aktualna odwrócona krzywa rentowności, którą eksperci postrzegają jako możliwy zwiastun zbliżającej się recesji.

Na wykresie krzywa rentowności zwykle biegnie od lewego dolnego rogu do górnego prawego.

Powodem jest fakt, że obligacje krótkoterminowe zwykle generują mniejsze odsetki niż obligacje długoterminowe, które zazwyczaj wiążą się z wyższym ryzykiem i niepewnością i właśnie dlatego w normalnych warunkach generują wyższe zyski z odsetek.

Odwrócona struktura przychodów to sytuacja, kiedy rentowność obligacji długoterminowych spada poniżej poziomu rentowności obligacji krótkoterminowych. Sygnalizuje to zazwyczaj, że uczestnicy rynku oczekują w najbliższej przyszłości obniżki stóp procentowych.

Właśnie to miało niedawno miejsce na amerykańskiej giełdzie. Różnica między obligacjami dwuletnimi a dziesięcioletnimi spadła do czerwonych wartości po raz pierwszy od 2007 roku. Kilka miesięcy temu różnica między dwuletnimi i pięcioletnimi amerykańskimi obligacjami skarbowymi spadła na terytorium ujemne

Inverzní výnosová křivka vs recese

Obraz: Krzywa rentowności obligacji dziesięcioletnich minus przychody z obligacji trzyletnich była odwrócona tylko przez kilka dni w sierpniu 2019 roku. W okolicach października 2019 nie była już odwrócona. Źródło: Bloomberg.

Inwestorzy koncentrują się na akcjach antycyklicznych, odpornych na cykle gospodarcze

Kiedy giełda podlega wahaniom, a przyszły rozwój ekonomiczny i polityczny jest niepewny, inwestorzy stają się bardziej ostrożni i coraz bardziej szukają bezpieczeństwa, nawet kosztem zysku. Ponieważ jednak stopy procentowe pozostają niskie, brakuje atrakcyjnych alternatyw inwestycyjnych dla akcji.

Defensywne, antycykliczne akcje stanowią rozsądny kompromis, ponieważ zapewniają inwestorom względną moc i oferują interesujące zyski nawet w trudniejszych momentach dla gospodarki.

Mimo że wzrosty cen są w przypadku tych akcji zazwyczaj o wiele mniejsze niż w przypadku akcji wzrostowych, rekompensują to wszystko wyższy zysk z dywidendy, mniejsza zmienność cen, a także naturalna stabilność tych spółek.

Spółki cykliczne korzystają z etapu ożywienia

Większość spółek czerpie korzyści głównie z fazy wzrostu gospodarczego, kiedy to klienci wydają mnóstwo pieniędzy na różne towary – od samochodów po drogie wycieczki. Kiedy tylko ilość pieniędzy posiadanych przez użytkowników się zmniejszy, spółki zaczynają oszczędzać, obniżaniem kosztów, których ponoszenie nie jest absolutnie konieczne.

Im bardziej cykliczny jest charakter działalności spółki, w tym większym stopniu zmienia się jej sytuacje wraz z następowaniem po sobie kolejnych cyklów gospodarczych.

Skutkiem tego jest fakt, że w razie kryzysu gospodarczego cena akcji spółki cyklicznej generalnie nieproporcjonalnie spada. Szczególnie cykliczne są akcje producentów czipów, firm towarowych, spółek elektronicznych i technologicznych, firm produkujących towary luksusowe czy producentów samochodów.

Energia również jest do pewnego stopnia cykliczna, ale mniej niż inne surowce. Innymi słowy – w czasie kryzysu gospodarczego korzystanie z aut maleje w mniejszym stopniu niż popyt na nowe auta. Produkty, które używane są codziennie, również są mniej cykliczne niż artykuły trwałego użytku, których kupno można odłożyć.

Technologie informacyjne również są tradycyjnie uznawane za branżę cykliczną. W dzisiejszych czasach branża IT jest coraz bardziej odbierana jako sektor usługowy. Dzięki temu usługi IT podlegają ciągłej aktualizacji, a koszty/zyski są znacznie stabilniejsze.

Zwłaszcza software, w przypadku którego koszty stałe są bardzo niskie, może być w przyszłości mniej cykliczny niż kiedyś. Inwestorzy, którzy ufają tego typu nieortodoksyjnym akcjom defensywnym, mogą rozważyć na przykład kupno akcji Microsoft.

Wiele produktów jest niezbędnych nawet w czasach kryzysu

Istnieją jednak obszary, w których ludzie wydają niemal tyle samo pieniędzy w czasach spowolnienia gospodarczego, jak w okresie dynamicznego wzrostu. Na przykład prawie nikt nie obejdzie się bez jedzenia, do tej kategorii należą takie spółki, jak Ahold Delhaize i Unilever

To samo dotyczy kosmetyków czy leków, nawet kiedy sytuacja gospodarcza ulega pogorszeniu. W branży telekomunikacyjnej (na przykład KPN czy Elia), ochronie zdrowiaubezpieczeniachenergetyce i utylizacji śmieci większość spółek również jest stosunkowo odporna na kryzys gospodarczy.

Mało kto również rozwiąże umowę z operatorem sieci komórkowej albo wyłączy w zimie ogrzewanie, kiedy rodzinny budżet zmaleje. Im bardziej niezbędne są produkty lub usługi spółki, w tym większym stopniu jej akcje opierają się cyklom gospodarczym.

Choć takie spółki mają tendencję do mniej dynamicznego wzrostu niż na przykład firmy technologiczne, często generują bardzo stabilne dochody i zwykle nie zawodzą, wypłacając stosunkowo wysokie dywidendy.

.

Zdefiniowanie akcji antycyklicznych może być trudne

Większość akcji notowanych na giełdzie to akcje cykliczne, tak więc znalezienie akcji antycyklicznych nie jest takie proste. Nawet akcje na pierwszy rzut oka antycykliczne mogą się szybko okazać bardzo cykliczne. Na przykład bankowość i nieruchomości uznawane były długo za branże antycykliczne. Od czasu kryzysu finansowego i kryzysu w branży nieruchomości w 2008 roku owo przekonanie prawdopodobnie się zmieniło.

Podczas gdy bankowość detaliczna pozostaje w bankach stabilna nawet w czasie kryzysu, bankowość korporacyjna i inwestycyjna są coraz bardziej zmienne. Zaległe kredyty, rosnące koszty ryzyka bankructwa i malejący obrót papierami wartościowymi prowadzą w czasach kryzysu do znacznie niższych przychodów.

Klasycznym modelom biznesowym wielu banków zagraża ponadto digitalizacja oraz sztuczna inteligencja, więc tracą rację bytu.

telekomunikační služby - defenzivní sektor

Sam fakt, że usługi danej spółki nie mają charakteru cyklicznego, nie oznacza od razu że jej akcje są defensywne. Niektóre branże są wrażliwe na zmiany technologiczne. Znajduje to wyraźne odzwierciedlenie w trendzie cenowym spółek telekomunikacyjnych.

Nowe technologie sprawiły, że usługi telekomunikacyjne staniały, w wyniku czego w dłuższej perspektywie spadła rentowność  dominujących graczy. KPN zmuszona została do obniżenia dywidendy, co spowodowało spadek ceny akcji. Branża telekomunikacyjna nie jest więc cykliczna, ale ze względu na niepewność związaną z nowymi technologiami nie stanowi obecnie bezpiecznego sektora defensywnego.

Alkohol i wyroby tytoniowe tradycyjnie należą do akcji defensywnych. Sektory te są jednak czasami atakowane z innych powodów, co ma wpływ na zmienność akcji. Najbardziej typowe zagrożenia w branży tytoniowej i alkoholowej to zmiany legislacyjne specyficzne dla danego sektora.

Z tych powodów na naszej liście nie ma żadnych producentów alkoholu czy tytoniu, mimo że tytoń i alkohol to historycznie najbardziej rentowne branże.

Monitoruj ryzyka właściwe dla danej branży

Owe zasadnicze zmiany w ramach branży nie dotyczą jednak tylko sektora finansowego. Oprócz ogólnej sytuacji gospodarczej trzeba śledzić rozwój charakterystyczny dla danej branży. Na przykład rządowa transformacja energetyczna zaplanowana jest tak, by zapewnić odejście od paliw kopalnych i energii jądrowej w stronę źródeł odnawialnych.

Ten – bez wątpienia sensowny – wielki projekt w najbliższej przyszłości obciąży przemysł energetyczny i przetestuje modele biznesowe usług publicznych, które kształtowane były przez dziesięciolecia ze stosunkowo silną odpornością na cykliczne zmiany. Akcje głównych niemieckich dostawców energii RWE i EON pozostają w związku z tym w trendzie spadkowym już ponad 10 lat.

Kolejnym przykładem jest  debata w USA o politycznie ustalanych limitach cen leków, wpływających na ceny akcji biotechnologicznych i farmaceutycznych. Jeżeli chcesz inwestować w akcje antycykliczne, musisz koniecznie uwzględnić nie tylko cykliczne cechy, lecz także inne czynniki wpływające na daną branżę.

Przykłady sektorów antycyklicznych:

 • Jedzenie, napoje, woda
 • Produkty codziennego użytku (np. do pielęgnacji ciała, detergenty)
 • Leki, ochrona zdrowia
 • Gospodarowanie odpadami
 • Telekomunikacja
 • Ubezpieczenia
 • Przemysł obronny

Najlepsze akcje antycykliczne w 2020 roku

W poniższym tekście przedstawimy ci trzy najlepsze – w naszym mniemaniu – akcje antycykliczne, dzięki którym możesz efektywnie zabezpieczyć swój portfel w 2020 roku, nawet mimo wciąż niekorzystnych warunków panujących na giełdach.

1. Akcje Ahold Delhaize (AD) – stopa dywidendy 3,1%

Akcje Ahold Delhaize (ISIN: NL0011794037 – symbol: AD – waluta: EUR) charakteryzuje stosunek ceny do zysku 14,5. Akcjonariusze otrzymują roczną dywidendę w wysokości 3,1 %, a wolne przepływy pieniężne są wyjątkowo wysokie przy 128% zysku.  Bilans uległ nieznacznemu osłabieniu ze względu na przejęcie belgijskiej spółki Delhaize, ale wciąż pozostaje stabilny.

Dowodem jest fakt, że zadłużenie netto stanowi jedynie 1,6-krotność wolnych przepływów pieniężnych i 14,1 % wartości rynkowej. Niebezpieczeństwem w przypadku supermarketów jest jednak długoterminowy wynajem przestrzeni handlowych. Ze względu na nowe zasady księgowości obecnie zobowiązania związane z wynajmem są o wiele bardziej dostrzegalne.

Zobowiązania te wynoszą w przypadku Ahold Delhaize 8,27 miliarda EUR. Ze względu jednak na stabilną rentowność spółki nie stanowi to dużego problemu.

Supermarkety naturalnie są anytycykliczne, dlatego też mogą oprzeć się kryzysowi. Konkurencja nowych spółek technologicznych jest potencjalnie niebezpieczna. Na przykład Amazon w USA dostarcza żywność, nie posiadając sieci sklepów. Ten nowy kierunek rozwoju stanowi znaczące potencjalne ryzyko.

Spółka doświadczyła ponadto kilku skandali księgowych w ostatnim czasie. Czynniki te wpłynęły na spowolnienie wzrostu wartości akcji. Ze względu na tę niepewność ich wycena jest również jednak o wiele bardziej racjonalna niż w przypadku innych spółek defensywnych.

Wykres akcji Ahold Delhaize. Źródło:  LYNX Trading.

2. Akcje Parker-Hannifin (PH) – stopa dywidendy 2,0%

Akcje Parker-Hannifin (ISIN: US7010941042 – symbol: PH – waluta: USD) charakteryzuje stosunek ceny do zysku 1,5. Spółka jest najbardziej cykliczna ze wszystkich firm na naszej liście ze współczynnikiem beta o wartości 1,28. Ta wyższa zmienność rekompensowana jest jednak w innych obszarach. Dywidenda wynosi 1,96 %.

Wolne przepływy pieniężne stanowią tu zachęcające 99% zysku. Parker-Hannifin ma silny bilans z zadłużeniem netto w wysokości 3,37 miliarda USD. Stanowi on 2,43-krotność wolnych przepływów pieniężnych i 16,2% wartości rynkowej.

Spółka produkuje wszystkie rodzaje wyrobów pomagających w obsłudze maszyn. Mogą to być systemy hydrauliczne, pneumatyczne czy elektromechaniczne. Rozległy portfel produktów i gałęzi przemysłu likwiduje największe skutki cyklów przemysłowych..

Spółka pozostaje jednak wrażliwa na cykle gospodarcze, które odbijają się między innymi na współczynniku beta. Mimo podwyższonego beta podstawowe dochody firmy są stosunkowo stabilne.

To również umożliwia Parker-Hannifin konsekwentne wypłacanie dywidend.. Dywidenda nie została obniżona przez 68 lat z rzędu, a w ciągu ostatnich 61 lat wręcz rosła. Spółka zalicza się więc do dywidendowych arystokratów. Jest to wybrana grupa spółek, które zdołały nieprzerwanie podnosić dywidendę przez okres co najmniej 50 lat.

Wyniki długoterminowe pokazują, że spółka jest w stanie działać w różnych warunkach.

Akcie Parker-Hannifin

Wykres akcji Parker-Hannifin (PH). Źródło:  LYNX Trading.

3. Akcje Klépierre (LI) – stopa dywidendy 6,9%

Klépierre (ISIN: FR0000121964 – symbol: LI – waluta: EUR) charakteryzuje stosunek ceny do zysku 11. W przypadku akcji spółek z sektora nieruchomości nie stosujemy stosunku ceny do dochodu, ponieważ amortyzacja nieruchomości nie odzwierciedla właściwie kosztów rzeczywistych. Współczynnik beta dla Klépierre wynosi 0,80, co niewątpliwie wskazuje na jej defensywny charakter. Dywidenda jest wysoka: 6,91 %.

Wysoka dywidenda jest zasadniczo typowa dla sektora nieruchomości. Spółki z branży nieruchomości często finansują swoje nieruchomości, zadłużając się. Dotyczy to również spółki Klépierre, przy czym zadłużenie jest mniej więcej takiej wielkości, jak wartość rynkowa.

Spółka jest jednak stosunkowo stabilna, co odzwierciedla również kredytowy A. Koszty zadłużenia również są bardzo niskie: 1,5 %, co zapewnia dobry zwrot z inwestycji. Zadłużenie w porównaniu z konkurencją również jest niewielkie. Oznacza to, że w czasach kryzysu Klépierre może przeprowadzać inteligentne przejęcia i nie musi sprzedawać majątku.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży detalicznej naturalnie cierpią z powodu konkurencji online i podlegają cyklom koniunkturalnym. Ten fakt wraz z powyższymi są powodem, dla którego akcje te – mimo korzystnej wyceny – lądują na trzecim miejscu.

Akcie Klépierre

Wykres akcji Klépierre (LI). Źródło: LYNX Trading.

4. Akcje Unilever (UNA) – stopa dywidendy 2,9%

Unilever (ISIN: NL0000009355 – symbol: UNA – waluta: EUR) stanowią właściwie symbol akcji defensywnych. Stosunek cena/zysk o wartości 23 jest solidny. Beta 0,74 pokazuje, że Unilever faktycznie przygląda się zamieszaniu na rynku ze spokojną głową. Dywidenda 2,92 % jest zadowalająca, ale ze względu na wyższą cenę gwałtownie się zmniejszyła.

Unilever przekształca 89% zysków na wolne przepływy pieniężne. Bilans jest stabilny, ale niedawno osłabiony. Odzwierciedla to fakt, że zadłużenie wzrosło do 5,1-krotności wolnych przepływów pieniężnych i 19,4% wartości rynkowej.

Model biznesowy Unilever jest odporny na recesję. Wydatki na żywność nie są cykliczne. Rozwój Internetu doprowadził do powstania nowych, wyspecjalizowanych marek, które kradną udziały w rynku tradycyjnym markom, na których koncentruje się właśnie Unilever. Trendy te częściowo rekompensuje mocna pozycja na rynkach rozwijających się, takich jak Indie.

Dobra wycena i rosnąca konkurencja ze strony nowych marek w połączeniu z dużym zadłużeniem plasują Unilever na 4. miejscu w naszym rankingu. Producenci żywności często zyskują znaczące cechy defensywne. Powstanie nowych marek stanowi jednak niebezpieczeństwo, którego inwestorzy nie powinni lekceważyć.

Akcie UnileverWykres akcji Unilever (UNA). Źródło:  LYNX Trading.

5. Akcje Wolters Kluwer (WKL) – stopa dywidendy 1,6%

Stosunek ceny do zysków spółki Wolters Kluwer (ISIN: NL0000395903 – symbol: WKL – waluta: EUR) w ostatnich latach gwałtownie wzrósł do poziomu 29,5. Inwestorzy bardziej doceniają defensywne cechy Wolters Kluwer. Współczynnik  beta spółki wynosi 0,81 i dlatego jest odbierana jako jednoznacznie defensywna.

Dywidenda obniżyła się do 1,6% w związku z silnym wzrostem cen. Niemniej spółka realizuje szeroko zakrojony program skupu akcji własnych. Wolne przepływy pieniężne stanowią  tu zachęcające 131 % zysku. W pewnym stopniu rekompensuje to mocno zwiększony stosunek ceny do przychodu.

Bilans Wolters Kluwer jest silny. Zadłużenie stanowi 2,8-krotność wolnych przepływów pieniężnych i 12,5 % wartości rynkowej. Model biznesowy spółki jest ponadto odporny na recesję. Rentowność w ostatnich latach była zaskakująco dobra. Akcje wzrosły z ceny 12,5 EUR w 2012 roku do 64,94 EUR.

Inwestorzy otrzymali ponadto rosnącą dywidendę, która obecnie wynosi 1,09 EUR na akcję. Tak duży wzrost będzie w przyszłości nierealny. Są to jednak mocno defensywne akcje. Aktualna wycena uniemożliwia jednak akcjom zajęcie wyższej pozycji w naszym rankingu.

Akcie Wolters KluwerWykres akcji Wolters Kluwer (WKL). Źródło: LYNX Trading.

6. Akcje Redes Energeticas Nacionais (RENE) – stopa dywidendy 6,8%

Redes Energeticas Nacionais (ISIN: PTREL0AM0008 – symbol: RENE – waluta: EUR), portugalska firma energetyczna o stosunku ceny do zysku 14,4. Beta 0,68 jest niska. Dywidenda w wysokości 6,8% jest atrakcyjna dla wielu inwestorów. Zysk w całości podlega podziałowi, a stosunkowo niska rentowność ustalona jest przez rząd.

Zaletą jest fakt, że istnieje tylko niewiele pole do nieoczekiwanych obniżek, ponieważ spółka powiązana jest z portugalskimi obligacjami skarbowymi. Jeśli stopy procentowe ponownie wzrosną, zwiększą się również zyski Redes Energeticas Nacionais.

Spółka oferuje podstawowe usługi i jest monopolistą. Model biznesowy ma więc w przypadku tej firmy duże znaczenie. Bilans jest stosunkowo słaby, ale istnieją domniemane gwarancje rządowe. Zadłużenie w wysokości 2,69 miliarda EUR przewyższa wartość rynkową – 1,68 miliarda EUR – a koszty zadłużenia są niższe niż zysk gwarantowany.

Wydaje się, że portugalska gospodarka zmierza we właściwym kierunku. Dług publiczny ma tendencję spadkową, a bezrobocie także nieznacznie zmalało. Zadłużenie pozostaje jednak wysokie. W naszym rankingu liczy się nie tylko wysoka dywidenda, ale przede wszystkim o defensywny charakter akcji.

Stosunkowo wysokie zadłużenie i uzależnienie od życzliwego rządu zagwarantowały osiągnięcie przez akcje wartości 6, mimo faktu, że akcje mają dobre wyniki w obszarze wyceny, zmienności i modelu biznesowego.

Akcie Redes Energeticas NacionaisWykres akcji Redes Energeticas Nacionais (RENE). Źródło: LYNX Trading.

7. Akcje Waste Management (WM) – stopa dywidendy 2,05%

Według prognoz Banku Światowego do 2050 roku światowa produkcja odpadów wzrośnie nawet o 70% do niewiarygodnych 3,4 miliarda ton rocznie. Według Fundacji Ellen MacArthur do oceanów co roku będzie dostawać się dodatkowo około 8 milionów ton plastiku. Problem stanowią oczywiście nie tylko odpady z plastiku lecz także z wielu innych materiałów, które trudno podlegają rozkładowi lub nie podlegają mu wcale. Żeby zmniejszyć ilość odpadów, oprócz optymalizacji opakowań należy przede wszystkim zwiększyć stopień i efektywność recyklingu.

Waste Management (ISIN: US94106L1098 – symbol: WM – waluta: USD) Waste Management jest jedną z wiodących firm w tej branży. Notowana na giełdzie NYSE w Nowym Jorku firma została założona w 1968 roku i wchodzi w skład indeksu giełdowego S&P 500. Głównym przedmiotem jej działalności jest gromadzenie, likwidacja i recykling wszelkiego rodzaju odpadów.

Wśród jej klientów są zarówno prywatne gospodarstwa domowe, jak i miasta czy duzi klienci przemysłowi. Dla innowacyjnych firm coraz istotniejsze jest pozyskiwanie energii odnawialnej z gazów wysypiskowych.

Sam krajowy rynek odpadów w USA jest wart około 60 miliardów dolarów. Waste Management dominuje na dużej części tego rynku, ponieważ jest zdecydowanie największą firmą zajmującą się utylizacją odpadów w USA, której roczna sprzedaż wynosi 13 miliardów USD. Główny konkurent – Republic Services – ma o połowę mniejszą wartość. Przed nowymi potencjalnymi konkurentami, chcącymi wejść na rynek, stoją ponadto poważne przeszkody, ponieważ prowadzenie działalności w tej branży wymaga dużego kapitału.

Urządzenia do utylizacji i pojazdy, punkty zbiórki odpadów i wysypiska wymagają ogromnego kapitału wejściowego. Również wymogi prawne związane z otwarciem i prowadzeniem wysypisk oraz spalarni są bardzo surowe. Marże zysku za usługi są jednak odpowiednio wysokie. Ponadto firmy przetwarzające odpady bardzo ostatnio skorzystały na tym, że Chiny odmawiają już przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych z USA

Akcie Waste ManagementWykres akcji Waste Management. Źródło: LYNX Trading.
Waste Management udało się w ciągu ostatnich trzech lat zwiększyć sprzedaż średnio o 5%. W tym samym czasie zysk na akcje wzrósł średnio o 18%. W ostatnim czasie wzrost przychodów jeszcze przyspieszył. Przez cały 2018 rok zysk na akcję wzrósł o 31%;  z 3,20 USD do 4,20 USD. Oczekiwano, ze w 2019 roku zysk na akcję wzrośnie do 4,31 USD, a w 2020 roku – do 4,77 USD.

Przez 16 lat z rzędu dywidenda nieustannie rośnie, w związku z czym Waste Management jest jednym z największych płatników dywidend na rynku. Obecnie wypłacana jest kwartalna dywidenda w wysokości 0,512 USD na akcję, co przekłada się na roczną stopę na poziomie około 2,05 USD. Przy aktualnej cenie akcji 118 USD stopa dywidendy wynosi 1,7 %.

Oprócz tego firma ogłosiła program odkupu akcji własnych o wartości 1 miliarda USD, który zajmie miejsce zakończonego już programu wykupu akcji z 2018 roku.

Waste Management ma wszystkie cechy, które powinna mieć spółka antycykliczna. Akcje długoterminowo wykazują tendencję wzrostową. Na jesieni 2018 roku na spółkę właściwie nie wpłynęła korekta giełdowa i aktualnie ceny akcji osiągają historycznie maksymalne wartości.

Waste Management cechuje bardzo stabilny model biznesowy przedsiębiorstwa, które zawsze będzie potrzebne. Jest to prawdopodobnie jeden z głównych powodów, dla których nawet Bill Gates zainwestował ostatnio w akcje spółki 50 miliardów USD i wraz ze swoją żoną posiada obecnie ponad 7% wszystkich akcji.

Spółka jest odpowiednia zwłaszcza dla konserwatywnych inwestorów, zorientowanych na długoterminowe inwestycje albo dla osób chcących zdywersyfikować portfel w burzliwym okresie na giełdzie.

LYNX TIP: Obejrzyj webinar pod tytułem W co warto inwestować w 2020 roku?

8. Akcje Church & Dwight (CHD) – stopa dywidendy 0,91%

Spółka Church & Dwight (ISIN: US1713401024 – symbol: CHD – waluta: USD) została założona w 1846 roku i produkuje wszystko od środków czystości do domu po środki higieny osobistej. W asortymencie firmy znajdziemy pasty do zębów, sodę oczyszczoną, prezerwatywy, krople na kaszel, szampony i środki higieniczne dla kobiet oraz wiele innych produktów.

Ekspansja handlu zagranicznego firmy jest w pełnym rozkwicie – ze szczególnym naciskiem na Azję. Niedawno zawarto współpracę z chińską spółką Shanghai Jawa, która będzie dystrybuować na chińskim rynku wyłącznie produkty Church & Dwight. Celem tego działania jest również zapewnienie w przyszłości średniego wzrostu na poziomie 6% w skali roku.

W ciągu ostatnich trzech lat sprzedaż spółki wzrosła średnio o mocne 8 %. Zyski wzrosły nieproporcjonalnie o 13%. Średni wzrost przychodów w ostatnich trzech kwartałach wynosił 12%. W poprzednim roku fiskalnym zysk na akcję wzrósł nieznacznie o 10% do 2,49 USD. Na rok 2020 oczekiwany jest wzrost zysku na akcję do 2,71 USD.

Akcjonariusze również zarabiają duże pieniądze. Spółka, wchodząca również w skład indeksu S&P 500, nieprzerwanie wypłaca dywidendy od 1902 roku. W ponadto w ciągu ostatnich 23 lat dywidenda rosła każdego roku. Również w 2019 roku oczekiwano jej wzrostu. Spółka szybko więc znajdzie się w gronie dywidendowych arystokratów.

Ekskluzywne miano dywidendowego arystokraty to wyróżnienie otrzymywane przez spółkę, która  zdołała nieprzerwanie podnosić dywidendę przez okres co najmniej 25 lat. Wskaźnik wypłat wynosi około 40%, czyli stosunkowo mało, w związku z czym w przyszłości można oczekiwać zwiększenia. Przy aktualnej cenie akcji 80 USD stopa dywidendy wynosi obecnie około 1,1 %.

Akcie Church & Dwight

Wykres akcji Church & Dwight. Źródłoj: LYNX Trading.

Spółka będzie prawdopodobnie rosła również w nadchodzących latach, ponieważ akcje Church & Dwight są bardzo odporne na cykle koniunkturalne. Nawet ostatnie znaczące korekty wpłynęły na akcje, będące od dłuższego czasu w trendzie wzrostowym, tylko w niewielkim stopniu.

Obecnie akcje są wręcz na zupełnie nowym poziomie. Najprawdopodobniej powolny trend wzrostowy będzie kontynuowany. Akcje są odpowiednie dla bardziej konserwatywnych inwestorów jako jeden z filarów portfela.

9. Akcje Regeneron Pharmaceutical (REGN) – wysoce rentowna spółka biotechnologiczna

Ostatnia spółka, którą chcielibyśmy zaprezentować, działa w sektorze ochrony zdrowia. Regeneron Pharmaceutical (ISIN: US75886F1075 – symbol: REGN – waluta: USD) to wiodąca spółka biotechnologiczna, opracowująca podstawowe leki dla osób poważnie chorych. Spółka z siedzibą w Nowym Jorku została założona 30 lat temu.

Leki tej firmy pomagają pacjentom z chorobami oczu, alergiami, chorobami o podłożu zapalnym, nowotworami, chorobami sercowo-naczyniowymi, metabolicznymi, nerwowo-mięśniowymi, zakaźnymi oraz innymi poważnymi chorobami. Mimo odporności gospodarczej firmy biotechnologiczne mają poniekąd bardziej spekulacyjny charakter niż 2 wymienione wyżej spółki.

Regeneron jest światowym liderem głównie w produkcji antybiotyków, które spółka po części sprzedaje sama, ale częściowo również w ramach licencji i współpracy z innymi firmami, takimi jak na przykład B. Bayer albo Sanofi. Regeneron nieustannie optymalizuje swoje procedury rozwoju i produkcji leków. Oprócz tego spółka ma znaczący asortyment nowych leków, np. na raka, reumatoidalne zapalenie stawów czy hipercholesterolemię.

Jednym z jej flagowych produktów jest lek Dupixent, pomagający w leczeniu egzemy i astmy. Zwłaszcza strategiczna współpraca z Sanofi pozwala firmie na finansowanie szeregu projektów badawczo-rozwojowych, takich jak na przykład Regeneron Genetic Center, które przeprowadza jedne z najszerzej zakrojonych na świecie działań w zakresie sekwencjonowania genetycznego.

Akcie Regeneron PharmaceuticalWykres akcji Regeneron Pharmaceutical. Źródło: LYNX Trading.
Przychody Regeneron Pharmaceutical wzrosły z 1,4 miliarda USD w 2012 roku do 6,7 miliarda USD w 2018 roku. Wzrost sprzedaży wyniósł w ostatnich trzech latach średnio 17%. W tym samym czasie zysk na akcje wzrósł jeszcze więcej – średnio o 37 %. W bieżącym roku finansowym jednak oczekiwany jest jedynie niewielki wzrost o 8 %.

Ostatnio spółka pozytywnie zaskoczyła. Głównie zyski ze sprzedaży leku Eylea do leczenia zaburzeń wzroku związanych ze starzeniem zwiększyły się dzięki współpracy z firmą Sanofi o 17 % do 1,16 miliarda USD, Przychody kwartalne wzrosły o 10 % do 6,02 USD na akcję, co przekroczyło oczekiwania analityków, prognozujących 5,42 USD na akcję.

Obecnie kapitalizacja rynkowa Regeneron Pharmaceutical wynosi 33 miliardy USD. Mimo że akcjom w obecnej cenie 298 USD daleko do ich historycznej wartości maksymalnej 606 USD z 2015 roku, od tego czasu są z  fundamentalnej perspektywy bardzo lukratywne.

Ze wskaźnikiem P/E 18, rosnąca spółka oferuje skromną aprecjację, mimo że od zeszłego roku oczekiwane jest tymczasowe spowolnienie wzrostu zysków. Akcje Regeneron również wchodzą w skład indeksu S&P 500. Niemniej są w stosunkowo niewielkim stopniu skorelowane z ogólną sytuacją na rynku.

Dzięki jego pozytywnej wycenie, innowacyjnym produktom, obszernemu portfolio produktów i wiodącej pozycji na rynku , można uznać Regeneron za antycykliczną inwestycję w sektor ochrony zdrowia. Działalność spółki jest niezależna od koniunktury. Sektor ochrony zdrowia ma jednak szereg specyficznych możliwości i zagrożeń, które idą w parze zwłaszcza z sukcesami i porażkami podczas opracowywania, a następnie dystrybucji nowych leków.

Ze wszystkich trzech wspomnianych akcji Regeneron ma bez wątpienia największy margines wahań kursu, ale w perspektywie długoterminowej ma również dużo większy potencjał wzrostu. Można sobie wyobrazić również przejęcie przez jednego z gigantów biotechnologicznych lub farmaceutycznych o odpowiedniej wycenie.

Akcje te są generalnie bardziej odpowiednie dla inwestorów zorientowanych spekulacyjnie, którzy chcą na przykład zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny za pomocą akcji o wyższym potencjale wzrostowym, które jednak są w mniejszym stopniu skorelowane z rynkiem niż na przykład akcje Apple albo Microsoft.

Inwestowanie w akcje antycykliczne

Niezależnie od tego, czy jesteś daytraderem, czy inwestorem długoterminowym, możesz skorzystać z doskonałej oferty spółki LYNX, ponieważ umożliwiamy ci handel na akcjachETF, futuresopcjach , CFD, a także na forex po korzystnych prowizjach.

W LYNX możesz dokonywać transakcji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem naszych profesjonalnych platform.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny akcji lub ceny ETF na euro? Skorzystaj więc z przelicznika walut obsługującego ponad 130 walut.

Ponadto regularnie publikujemy dla ciebie analizy rynku i nowinki ze świata inwestycji w ramach naszego informacyjnego i szkoleniowego portalu LYNX.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart