Inwestowanie w czasie kryzysu to bardzo aktualny temat. Krachy giełdowe, spadki na giełdzie i rynki niedźwiedzia zwykle wywołują niepokój wśród inwestorów. Za rynek niedźwiedzia uważamy sytuację, w której indeks spadł o ponad 20% od swojego szczytu.

Jak inwestować na spadającym rynku i jakie akcje wybrać? W tym artykule wyjaśnimy kilka taktyk, które inwestorzy mogą wykorzystać do inwestowania w czasie kryzysu.

Inwestowanie podczas recesji 

Kiedy gospodarka ma się dobrze, a ceny akcji rosną, wiele osób jest zainteresowanych inwestowaniem na giełdzie. Jednak gdy sytuacja się pogarsza i ceny akcji spadają, zainteresowanie inwestowaniem zwykle szybko gaśnie, a inwestorzy stają się ostrożni. Historycznie, inwestowanie w czasie kryzysu przynosiło dobre zyski. Podczas recesji, ceny akcji często gwałtownie spadają. Kiedy jednak sentyment się zmienia i papiery wartościowe spółek zaczynają odzyskiwać impet, ci, którzy zainwestowali w czasie silnych poprzednich spadków, mogą osiągnąć duże zyski.

Niebezpieczeństwo inwestowania w czasie recesji polega jednak na tym, że są firmy, które nie przetrwają kryzysu i upadną. Dlatego ważne jest, aby wybierać silne spółki, które są w stanie wytrzymać presję rynku w czasie kryzysu. Zbyt duże ryzyko może się nie opłacić.

Różnica między krachem giełdowym a recesją 

Krach jest krótkotrwałym, głębokim spadkiem cen giełdowych i nie musi powodować recesji. Dobrym przykładem jest krach w okolicach Świąt Bożego Narodzenia 2018, kiedy rynki szybko spadły i również stosunkowo szybko się odbiły. Te stosunkowo krótkoterminowe ruchy mają mniejszy wpływ na gospodarkę, ale mogą być ciekawą okazją dla inwestorów. Zatem inwestowanie w czasach kryzysu nie musi mieć wyłącznie negatywnych konotacji.

Jeśli kryzys ma charakter bardziej gospodarczy, rynki często upadają stopniowo i wolniej a kolejne powroty do zdrowia również zwykle trwają dłużej. Wolumen obrotu jest również zazwyczaj niższy podczas długiego i głębokiego kryzysu, ponieważ wielu inwestorów opuszcza rynek. W tym przypadku często najlepiej radzą sobie firmy o prawdziwie antycyklicznym modelu biznesowym. Tutaj warto wspomnieć na przykład o spółkach, które czerpią zyski z bankructw. Albo firmy, które dostarczają niezbędne produkty (żywność, artykuły codziennego użytku itp.), na które zawsze jest popyt.

Krach giełdowy a rynek niedźwiedzia 

Załamaniu giełdowemu (krachowi giełdowemu) towarzyszy często nagły spadek cen akcji. Zdecydowana większość rynku gwałtownie traci na wartości. Spadkowi towarzyszy zwykle panika i recesja. Jednak w przypadku niektórych akcji ten spadek wartości ma niewielki lub żaden wpływ. Terminy krach giełdowy i rynek niedźwiedzia są ze sobą ściśle powiązane. Rynek niedźwiedzia charakteryzuje się stopniowym spadkiem cen przez dłuższy okres czasu, podczas gdy “krótkotrwały” krach giełdowy może wystąpić również w czasie hossy, jak np. w 1987 roku.

Krach giełdowy to zazwyczaj kwestia dni lub tygodni, kiedy ceny spadają niezwykle gwałtownie. Jednak inwestorzy zwykle mówią o krachu także wtedy, gdy rynki spadają np. o 40% do 50% w dłuższym okresie, tak jak w 2000 i 2008 roku.

Kryzys na giełdzie w 2021/2022 

Rynki akcji od pewnego czasu znajdują się pod presją, a część inwestorów zastanawia się, czy jesteśmy w okresie krachu giełdowego. Większość głównych rynków giełdowych jest oficjalnie na rynku niedźwiedzia (spadek o ponad 20%). W takich momentach dobrze jest mieć oko na indeks VIX. Jest to miara zmienności i jest wykorzystywana jako wskaźnik strachu. 

Szczególnie uderzająca jest ogromna deprecjacja akcji wzrostowych. Główną przyczyną tego osłabienia jest wysoka inflacja, która skłoniła banki centralne do znacznego podniesienia stóp procentowych. Wyższe stopy procentowe szkodzą spółkom wzrostowym z dużym zadłużeniem. Perspektywy gospodarcze również nie są pozytywne. Choć wydaje się, że giełda wzięła już to pod uwagę, to oczywiście ceny mogą spaść jeszcze bardziej. 

Co robić w czasie kryzysu giełdowego lub recesji?

Przeszłość pokazała, że rynki akcji prawie zawsze rosną w długim okresie. Od początku istnienia rynków akcji, ich średni roczny zwrot wynosi od 7% do 10%. Oczywiście wzrost nie jest liniowy i zawsze będą występować różne korekty. Ale dekoniunktura giełdowa może być też ciekawą okazją do kupna akcji. Poniżej przedstawiamy dwie strategie inwestowania w czasie kryzysu, w wersji zarówno dla pasywnych jak i aktywnych inwestorów. 

Inwestowanie w czasie kryzysu: strategia inwestorów pasywnych

 

 • Stwórz pozycję gotówkową, abyś mógł kupić w przypadku spadku koniunktury. 
 • Upewnij się, że masz wystarczająco zdywersyfikowany portfel. Akcje defensywne zwykle spadają znacznie mniej podczas recesji niż spekulacyjne spółki wzrostowe. Tego typu spółki defensywne zwykle zapewniają również dywidendy, które można spieniężyć lub reinwestować. Możesz wtedy potencjalnie kupić dodatkowe akcje, aby obniżyć średnią cenę zakupu.
 • Aby uzyskać dalszą dywersyfikację, rozważ dodanie do swojego portfela towarów takich jak złoto i srebro. Możesz również skorzystać z każdego wzrostu cen metali szlachetnych podczas krachu giełdowego. 
 • Zachowaj spokój. Krachowi giełdowemu często towarzyszy panika inwestorów. Często jednak nie jest to właściwy moment na wypłatę gotówki. Postrzegaj więc spadki giełdowe jako szansę, a nie zagrożenie. 
 • Nie zapominaj, że inwestowanie na giełdzie wiąże się z wysokim ryzykiem. A ostrożność jest szczególnie wskazana w czasach podwyższonej zmienności i paniki giełdowej. Dlatego przestrzegaj zasad “money management” czyli strategii zarządzania pieniędzmi i swojej ustalonej strategii handlowej. 

Inwestowanie w czasie kryzysu: strategia inwestorów aktywnych

 • Sprzedaż na szczycie i odkupywanie po niższych cenach to coś, o czym marzy każdy inwestor. Niestety, w praktyce okazuje się to niezwykle trudne, ale wciąż może się opłacać aktywnym inwestorom. Jeśli uda Ci się sprzedać część portfela i odkupić akcje poniżej kosztów, może to przynieść dodatkowy zysk. Oczywiście oszacowanie dokładnego dna rynku jest prawie niemożliwe. Zrób więc plan z wyprzedzeniem i zdecyduj, na jakich poziomach zdecydujesz się ponownie wejść. Dobrą metodą jest kupowanie stopniowo. Metoda ta znana jest również jako “dollar cost averaging”. 
 • Możesz użyć analizy technicznej do określenia punktów wejścia i wyjścia. Za pomocą analizy technicznej można określić, kiedy np. trend spadkowy został odwrócony lub jaki poziom ceny wyznacza silne wsparcie.  
 • Czy wiesz, że możesz zarabiać na spadkach cen akcji? Krótka sprzedaż polega na sprzedaży akcji, których nie posiadasz, aby później odkupić je po niższej cenie. W ten sposób można zarabiać na spadających cenach akcji. Spadek cen możesz również wykorzystać w handlu opcjami.
 • Rozważ dodanie złota i srebra do swojego portfela i skorzystaj z każdego wzrostu cen tych metali. Inwestor spekulacyjny może również rozważyć indywidualne akcje złota i akcje srebra.
 • Nie zapominaj, że inwestowanie na giełdzie wiąże się z wysokim ryzykiem. Zwiększona zmienność niesie ze sobą wiele możliwości, ale i zagrożeń związanych z obrotem giełdowym. Zawsze inwestuj w instrumenty, które rozumiesz i zawsze rozważaj potencjalne ryzyko i zagrożenia.

Strategia re-balansowania portfela 

Powiedzieliśmy sobie kilka ogólnych wskazówek, jak radzić sobie ze spadkami na rynkach akcji. Jakie jednak konkretne strategie i narzędzia można wykorzystać inwestując w czasach kryzysu? Istnieje kilka sposobów na inwestowanie w czasie recesji i w dużej mierze wybór tego odpowiedniego zależy od Twojej tolerancji na ryzyko. Jedną ze strategii, która może się sprawdzić, jest rebalancing portfela aktywów. Stosując rebalancing określasz, jaką część środków chcesz trzymać w określonych aktywach i regularnie “resetujesz” portfel tak, aby środki zainwestowane w określone przez Ciebie aktywa był cały czas na takim samym poziomie. Jest to stosunkowo pasywna strategia, ponieważ nie podejmujesz żadnych nowych decyzji, a jedynie re-balansujesz portfel. W tym celu wystarczy postępować zgodnie z wcześniej ustalonym planem. Może to pomóc w inwestowaniu podczas recesji i ograniczyć szkody w portfelu. 

Bardziej aktywną metodą jest aktywne alokowanie środków inwestycyjnych stosownie do aktualnych okoliczności rynkowych. Na przykład, możesz zdecydować, że część środków, które alokujesz w akcje, trafia do różnych sektorów. Niektóre sektory są mniej cykliczne i lepiej wytrzymują recesję. Chyba najprostszym przykładem jest Coca-Cola. Ludzie zazwyczaj nadal kupują ten popularny napój bezalkoholowy nawet w czasach kryzysu. W związku z tym wyniki producenta napojów bezalkoholowych są generalnie mniej dotknięte kryzysem niż innych – wrażliwych na rynkową koniunkturę – firm.

Które akcje radzą sobie najlepiej w czasie kryzysu? 

Niektóre akcje cierpią zdecydowanie mocniej niż inne w czasie krachu lub recesji. W przeszłości byliśmy świadkami kryzysów finansowych, które powodowały gwałtowne spadki akcji banków. Kryzys, którego doświadczamy obecnie ma charakter inflacyjny. Stopy procentowe rosną, a banki zdają się na tym korzystać.

Akcje takie jak CME Group, Euronext, Virtu i Flow Traders, korzystają z wysokiej zmienności i wolumenu obrotu, zwłaszcza na początku krachu. Jeśli jednak dekoniunktura giełdowa trwa zbyt długo, a gospodarka znajduje się w recesji, wolumeny zwykle spadają powoli. Ceny innych spółek początkowo spadają z powodu złych nastrojów i początkowej fali paniki, ale potem kontynuują dobre wyniki właśnie w momencie uderzenia recesji. Takie akcje są nazywane akcjami niecyklicznymi. Są to akcje spółek, których produkty ludzie będą nadal konsumować nawet w czasie spowolnienia gospodarczego. Często są to podstawowe dobra konsumpcyjne, takie jak żywność, benzyna, media, leki i opieka zdrowotna. 

Są pewne cechy, na które należy zwrócić baczną uwagę. Inwestorzy mogą na przykład monitorować rozwój marż, kosztów stałych, zadłużenia i kontraktów długoterminowych. Nie należy zapominać również o wycenie. Kluczowe czynniki, na które należy zwrócić uwagę przy akcjach antycyklicznych to:

 • Koszty stałe 
 • Zobowiązania 
 • Długoterminowe kontrakty 
 • Wycena

Inwestowanie w czasie kryzysu: przykłady akcji antycyklicznych

Loading ...
Nazwa spółki ISIN Symbol Waluta YTD Kapitalizacja rynkowa 1D 1W 1M 3M 1Y 5Y
Wolters Kluwer NL0000395903 WKL EUR 9,09 % 34,74 -0,35 % -0,28 % -4,20 % 2,41 % 15,45 % 124,36 %
Ahold Delhaize NL0011794037 AD EUR 5,14 % 25,55 1,22 % 2,85 % 0,83 % 6,87 % -12,48 % 24,08 %
Koninklijke KPN NL0000009082 KPN EUR 6,43 % 12,94 -0,90 % -2,33 % -0,54 % 4,02 % 1,56 % 19,15 %
T-Mobile US US8725901040 TMUS USD 1,23 % 190,90 0,92 % 1,42 % 0,87 % -1,73 % 11,23 % 120,11 %
UnitedHealth US91324P1021 UNH USD -4,84 % 454,68 1,59 % 14,07 % 1,89 % -0,51 % 2,78 % 125,93 %
Merck & Co. US58933Y1055 MRK USD 15,37 % 317,57 0,44 % 0,03 % 1,75 % 5,80 % 10,17 % 80,24 %
Unilever GB00B10RZP78 UNA EUR 2,04 % 110,11 1,04 % 0,77 % -2,10 % 3,43 % -9,78 % -14,97 %
McDonald’s US5801351017 MCD USD -8,30 % 195,38 0,34 % 1,69 % -4,10 % -9,52 % -6,56 % 39,51 %
Coca-Cola US1912161007 KO USD 2,10 % 253,97 2,14 % 3,24 % -0,50 % 0,57 % -5,93 % 26,73 %
Amgen US0311621009 AMGN USD -6,63 % 140,78 2,36 % 0,62 % -2,89 % -12,62 % 10,47 % 51,54 %

Handluj akcjami wodorowymi za pośrednictwem LYNX

Niezależnie od tego, czy jesteś daytraderem, czy inwestorem długoterminowym, możesz skorzystać z oferty spółki LYNX, ponieważ umożliwiamy Ci handel najróżniejszymi instrumentami finansowymi, takimi jak na przykład akcjeETFfuturesopcjeCFD i na forex po korzystnych prowizjach. Ponadto regularnie przygotowujemy i publikujemy webinary szkoleniowe. W LYNX możesz dokonywać transakcji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem profesjonalnych platform handlowych.

W ramach Portalu Inwestycyjnego regularnie informujemy Cię o aktualnych okazjach inwestycyjnych na rynku i nowinkach ze świata inwestycji. W razie jakichkolwiek wątpliwości, możesz bezpłatnie skorzystać z naszego wsparcia klienta.

Przeczytaj także:

Źródła użyte w artykule:

BLEKEMOLEN, J. Crisis aandelen: hoe en waarin te beleggen tijdens een recessie? LYNX [online]. Opublikowano 7.11.2022 [cit. 30.11.2022]. Artykuł przeczytasz tutaj.

Chcesz łatwo, szybko i profesjonalnie handlować akcjami?

Inwestuj w akcje za pośrednictwem LYNX. Jako renomowany online broker umożliwiamy Ci handel akcjami bezpośrednio na światowych giełdach. Więcej informacji na temat brokera internetowego LYNX można znaleźć tutaj: Broker do handlu akcjami

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart