Wartość Akcji Tauron

Parametry

Cena / Zmiana
-- / -- %
Kurs akcji w czasie / Data
--
Dzień poprzedni / cena otwarcia
-- / --
Dzienne min. / max.
-- / --
Roczne min. / max.
-- / --
52w min. / max.
-- / --
Kapitalizacja [mln.]
--
Liczba akcji [mln.]
--

Kluczowe dane spółki Tauron Polska Energia SA w --

Stopa dywidendy
--
Rentowność sprzedaży
--
Sprzedaż na akcję
--
Przepływy pieniężne na akcję
--
Stosunek inwestycji do kapitału
--
Stosunek pracy do kapitału
--
Kapitał obrotowy [mln. EUR]
--
Wskaźnik pokrycia aktywów A
--
Wskaźnik pokrycia aktywów B
--
Wskaźnik pokrycia aktywów C
--
Zwrot z inwestycji
--
Cena / Zysk
--
Cena / Przychody
--
Wskaźnik kapitałowy
--
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
--
Zadłużenie kapitału własnego
--
Płynnośc gotówkowa
--
Płynność szybka
--
Płynność bieżąca
--

Rozwój dywidendy Akcji Tauron

Profil akcji: Tauron Polska Energia SA

TAURON Polska Energia S.A. to wiodąca polska grupa energetyczna. Tauron działa we wszystkich obszarach rynku energetycznego. Zajmuje się wydobyciem węgla kamiennego oraz wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej i cieplnej. Na mniejszą skalę prowadzi także sprzedaż hurtową paliw i produktów pochodnych.

Działania grupy obejmują 18% powierzchni kraju koncentrując się w głównej mierze na województwie śląskim.

Akcje Tauron należą do indeksu WIG20.