Wartość Akcji Exxon Mobil

Parametry

Cena / Zmiana
-- / -- %
Kurs akcji w czasie / Data
--
Dzień poprzedni / cena otwarcia
-- / --
Dzienne min. / max.
-- / --
Roczne min. / max.
-- / --
52w min. / max.
-- / --
Kapitalizacja [mln.]
--
Liczba akcji [mln.]
--

Kluczowe dane spółki Exxon Mobil Corporation w --

Stopa dywidendy
--
Rentowność sprzedaży
--
Sprzedaż na akcję
--
Przepływy pieniężne na akcję
--
Stosunek inwestycji do kapitału
--
Stosunek pracy do kapitału
--
Kapitał obrotowy [mln. EUR]
--
Wskaźnik pokrycia aktywów A
--
Wskaźnik pokrycia aktywów B
--
Wskaźnik pokrycia aktywów C
--
Zwrot z inwestycji
--
Cena / Zysk
--
Cena / Przychody
--
Wskaźnik kapitałowy
--
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
--
Zadłużenie kapitału własnego
--
Płynnośc gotówkowa
--
Płynność szybka
--
Płynność bieżąca
--

Rozwój dywidendy Akcji Exxon Mobil

Profil akcji: Exxon Mobil Corporation

ExxonMobil z siedzibą w Irving jest największą na świecie firmą naftowo-gazową. Założona została w 1999 roku przez Exxon i Mobil Oil. Obie firmy były już częścią Standard Oil Company w 1882 r., którego podział został ogłoszony w 1911 r. przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Po zjednoczeniu Grupa ExxonMobil jest jednym z wiodących dostawców ropy naftowej, gazu ziemnego i wiodącym graczem w sektorze petrochemicznym.

Działalność firmy obejmuje następującą szeroką gamę: od poszukiwania i wydobywania gazu ziemnego i ropy naftowej, poprzez jej komercjalizację i handel, po rafinację kolejnych produktów, takich jak paliwa czy smary, ExxonMobil obejmuje cały łańcuch przemysłu petrochemicznego. Najsłynniejsze marki paliw to Exxon, Esso i Mobil , które są sprzedawane pod tą samą nazwą stacji paliw.

Akcje Exxon Mobil nalezą do indeksu Dow Jones.

Adres
EXXON MOBIL CORPORATION
Las Colinas Boulevard 5959
75039-2298 Irving, Texas
USA

Telefon
+1-972-444-1000

Fax
+1-972-444-1505

Email
--

Internet
www.exxonmobil.com