Wartość Akcji JSW

Parametry

Cena / Zmiana
-- / -- %
Kurs akcji w czasie / Data
--
Dzień poprzedni / cena otwarcia
-- / --
Dzienne min. / max.
-- / --
Roczne min. / max.
-- / --
52w min. / max.
-- / --
Kapitalizacja [mln.]
--
Liczba akcji [mln.]
--

Kluczowe dane spółki Jastrzębska Spółka Węglowa SA w --

Stopa dywidendy
--
Rentowność sprzedaży
--
Sprzedaż na akcję
--
Przepływy pieniężne na akcję
--
Stosunek inwestycji do kapitału
--
Stosunek pracy do kapitału
--
Kapitał obrotowy [mln. EUR]
--
Wskaźnik pokrycia aktywów A
--
Wskaźnik pokrycia aktywów B
--
Wskaźnik pokrycia aktywów C
--
Zwrot z inwestycji
--
Cena / Zysk
--
Cena / Przychody
--
Wskaźnik kapitałowy
--
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
--
Zadłużenie kapitału własnego
--
Płynnośc gotówkowa
--
Płynność szybka
--
Płynność bieżąca
--

Rozwój dywidendy Akcji JSW

Profil akcji: Jastrzębska Spółka Węglowa SA

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. jest największym producentem węgla koksowego w Polsce i największą komercyjną grupą koksowni w Unii Europejskiej. Spółka JSW powstała w wyniku połączenia siedmiu samodzielnych przedsiębiorstw górniczych w 1993 roku.

Zasadniczą działalnością grupy jest produkcja i sprzedaż węgla kamiennego, węgla koksowego, koksu i produktów węglopochodnych do celów energetycznych. W skład JSW wchodzi 5 kopalni węgla kamiennego.

Akcje JSW należą do indeksu WIG20.