Wartość Akcji KGHM

Parametry

Cena / Zmiana
-- / -- %
Kurs akcji w czasie / Data
--
Dzień poprzedni / cena otwarcia
-- / --
Dzienne min. / max.
-- / --
Roczne min. / max.
-- / --
52w min. / max.
-- / --
Kapitalizacja [mln.]
--
Liczba akcji [mln.]
--

Kluczowe dane spółki KGHM Polska Miedź SA w --

Stopa dywidendy
--
Rentowność sprzedaży
--
Sprzedaż na akcję
--
Przepływy pieniężne na akcję
--
Stosunek inwestycji do kapitału
--
Stosunek pracy do kapitału
--
Kapitał obrotowy [mln. EUR]
--
Wskaźnik pokrycia aktywów A
--
Wskaźnik pokrycia aktywów B
--
Wskaźnik pokrycia aktywów C
--
Zwrot z inwestycji
--
Cena / Zysk
--
Cena / Przychody
--
Wskaźnik kapitałowy
--
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
--
Zadłużenie kapitału własnego
--
Płynnośc gotówkowa
--
Płynność szybka
--
Płynność bieżąca
--

Rozwój dywidendy Akcji KGHM

Profil akcji: KGHM Polska Miedź SA

KGHM Polska Miedź S.A., założona w 1961 roku, jest wiodącym wydobywcą miedzi i innych metali nieżelaznych. Eksploatuje największe w Europie złoże rudy miedzi. KGHM to szósty co do wielkości producent miedzi elektrolitycznej i drugi producent srebra na świecie. Grupa między innymi wydobywa również złoto, pallad, platynę, ołów, kwas siarkowy i sól kamienną.

KGHM posiada uprawnienia do eksploatacji złóż na terenie USA, Kanady i Chile.

Akcje KGHM należą do indeksu WIG20.