Wartość Akcji mBank

Parametry

Cena / Zmiana
-- / -- %
Kurs akcji w czasie / Data
--
Dzień poprzedni / cena otwarcia
-- / --
Dzienne min. / max.
-- / --
Roczne min. / max.
-- / --
52w min. / max.
-- / --
Kapitalizacja [mln.]
--
Liczba akcji [mln.]
--

Kluczowe dane spółki mBank SA w --

Stopa dywidendy
--
Rentowność sprzedaży
--
Sprzedaż na akcję
--
Przepływy pieniężne na akcję
--
Stosunek inwestycji do kapitału
--
Stosunek pracy do kapitału
--
Kapitał obrotowy [mln. EUR]
--
Wskaźnik pokrycia aktywów A
--
Wskaźnik pokrycia aktywów B
--
Wskaźnik pokrycia aktywów C
--
Zwrot z inwestycji
--
Cena / Zysk
--
Cena / Przychody
--
Wskaźnik kapitałowy
--
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
--
Zadłużenie kapitału własnego
--
Płynnośc gotówkowa
--
Płynność szybka
--
Płynność bieżąca
--

Rozwój dywidendy Akcji mBank

Profil akcji: mBank SA

mBank SA, został założony w 1986 roku pod nazwą Bank Rozwoju Eksportu, jest bankiem uniwersalnym. Pod względem wartości aktywów mBank jest czwartą największą instytucją finansową w Polsce. Oprócz Polski operuje także na rynku w Czechach i na Słowacji.

Grupa obsługuje klientów korporacyjnych, instytucjonalnych i detalicznych. Oprócz zarządzania aktywami i usług bankowości prywatnej mBank obejmuje także działalność inwestycyjną i maklerską,

Głównym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank, posiadając prawie 70% udziałów.

Akcje mBank należą do indeksu WIG20.