Wartość Akcji Pekao

Parametry

Cena / Zmiana
-- / -- %
Kurs akcji w czasie / Data
--
Dzień poprzedni / cena otwarcia
-- / --
Dzienne min. / max.
-- / --
Roczne min. / max.
-- / --
52w min. / max.
-- / --
Kapitalizacja [mln.]
--
Liczba akcji [mln.]
--

Kluczowe dane spółki Bank Polska Kasa Opieki SA w --

Stopa dywidendy
--
Rentowność sprzedaży
--
Sprzedaż na akcję
--
Przepływy pieniężne na akcję
--
Stosunek inwestycji do kapitału
--
Stosunek pracy do kapitału
--
Kapitał obrotowy [mln. EUR]
--
Wskaźnik pokrycia aktywów A
--
Wskaźnik pokrycia aktywów B
--
Wskaźnik pokrycia aktywów C
--
Zwrot z inwestycji
--
Cena / Zysk
--
Cena / Przychody
--
Wskaźnik kapitałowy
--
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
--
Zadłużenie kapitału własnego
--
Płynnośc gotówkowa
--
Płynność szybka
--
Płynność bieżąca
--

Rozwój dywidendy Akcji Pekao

Profil akcji: Bank Polska Kasa Opieki SA

Bank Polska Kasa Opieki SA to polski bank uniwersalny założony w 1929 roku jako państwowy bank komercyjny. 7 czerwca 2017 doszło do przejęcia spółki, którą dotychczas kontrolował UniCredit, przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń i Polski Fundusz Rozwoju.

Oferuje usługi bankowe klientom indywidualnym i instytucjonalnym. Oprócz standardowych usług zarządzania i bankowości oferuje produkty inwestycyjne i leasingowe, kieruje domami maklerskimi i funduszem emerytalnym. Grupa Banku Pekao SA zarządza 13 spółkami zależnymi i razem kontroluje około 10% polskiego rynku kredytów i depozytów.

Akcje PEKAO należą do indeksu WIG20.