Wartość Akcji PKN Orlen

Parametry

Cena / Zmiana
-- / -- %
Kurs akcji w czasie / Data
--
Dzień poprzedni / cena otwarcia
-- / --
Dzienne min. / max.
-- / --
Roczne min. / max.
-- / --
52w min. / max.
-- / --
Kapitalizacja [mln.]
--
Liczba akcji [mln.]
--

Kluczowe dane spółki Polski Koncern Naftowy Orlen SA w --

Stopa dywidendy
--
Rentowność sprzedaży
--
Sprzedaż na akcję
--
Przepływy pieniężne na akcję
--
Stosunek inwestycji do kapitału
--
Stosunek pracy do kapitału
--
Kapitał obrotowy [mln. EUR]
--
Wskaźnik pokrycia aktywów A
--
Wskaźnik pokrycia aktywów B
--
Wskaźnik pokrycia aktywów C
--
Zwrot z inwestycji
--
Cena / Zysk
--
Cena / Przychody
--
Wskaźnik kapitałowy
--
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
--
Zadłużenie kapitału własnego
--
Płynnośc gotówkowa
--
Płynność szybka
--
Płynność bieżąca
--

Rozwój dywidendy Akcji PKN Orlen

Profil akcji: Polski Koncern Naftowy Orlen SA

Polski Koncern Naftowy Orlen SA, największy Polski producent i dystrybutor produktów petrochemicznych i naftowych, między innymi jedyny producent polimerów oraz monomerów w Polsce. Powstał w wyniku połączenia Centrali Produktów Naftowych CPN SA oraz Petrochemii Płock SA w 1999 roku.

PKN Orlen posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie. Jest właścicielem największej w Europie Centralnej sieci stacji paliw. Oprócz produkcji paliw, olejów i tworzyw sztucznych prowadzi także działalność eksploatacji gazu ziemnego i ropy naftowej oraz zajmuje się wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej.

PKN Orlen jest jedynym polskim przedsiębiorstwem notowanym w rankingu Global Fortune 500.

Akcje PKN Orlen należą do indeksu WIG20.