Wartość Akcji General Electric

Parametry

Cena / Zmiana
-- / -- %
Kurs akcji w czasie / Data
--
Dzień poprzedni / cena otwarcia
-- / --
Dzienne min. / max.
-- / --
Roczne min. / max.
-- / --
52w min. / max.
-- / --
Kapitalizacja [mln.]
--
Liczba akcji [mln.]
--

Kluczowe dane spółki General Electric Company w --

Stopa dywidendy
--
Rentowność sprzedaży
--
Sprzedaż na akcję
--
Przepływy pieniężne na akcję
--
Stosunek inwestycji do kapitału
--
Stosunek pracy do kapitału
--
Kapitał obrotowy [mln. EUR]
--
Wskaźnik pokrycia aktywów A
--
Wskaźnik pokrycia aktywów B
--
Wskaźnik pokrycia aktywów C
--
Zwrot z inwestycji
--
Cena / Zysk
--
Cena / Przychody
--
Wskaźnik kapitałowy
--
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
--
Zadłużenie kapitału własnego
--
Płynnośc gotówkowa
--
Płynność szybka
--
Płynność bieżąca
--

Rozwój dywidendy Akcji General Electric

Profil akcji: General Electric Company

General Electric jest jednym z największych konglomeratów na świecie i odgrywa wiodącą rolę w wielu branżach. Została założona w 1892 roku i ma siedzibę w amerykańskim stanie Boston. Działa w różnych branżach, w tym w transporcie, budownictwie, infrastrukturze, inżynierii, zdrowiu, oświetleniu, energii odnawialnej i usługach finansowych.

Szeroka gama produktów firmy obejmuje lokomotywy, generatory, silniki, komponenty pojazdów, systemy automatyki przemysłowej, medyczne urządzenia diagnostyczne, silniki odrzutowe i wiele innych. Jednostka zależna GE Capital oferuje również usługi finansowe, takie jak karty kredytowe, pożyczki lub leasing dla klientów biznesowych i mieszkaniowych.

Akcje General Electric są częścią indeksu Dow Jones.

Adres
GENERAL ELECTRIC COMPANY
Farnsworth Street 41
02210 Boston, Massachusetts
USA

Telefon
+1-203-373-2211

Fax
--

Email
ir.contacts@corporate.ge.com

Internet
www.ge.com